vineri, 26 iunie 2009

ECKHART Tolle-LINIŞTEA CARE VORBEŞTE


Un adevărat maestru spiritual nu are nimic de învăţat pe alţii în sensul cunoscut al cuvântului, nu are nimic de dat sau de adăugat ţie, cum ar fi o informaţie nouă, credinţe sau reguli de comportament.
Singura funcţie a unui maestru este de a te ajuta, să dai deoparte ceea ce te separă de adevărata fiinţă care eşti deja şi de ceea ce ştii deja în adâncul sufletului tău.
Maestrul spiritual este aici pentru a descoperi şi revela ţie acea dimensiune din adâncul fiinţei tale care, de asemenea, este o stare de pace, de linişte.
Dacă vei căuta la maestrul spiritual sau în această carte idei stimulatoare, teorii, credinţe, discuţii intelectuale, atunci vei fi dezamăgit. Cu alte cuvinte, daca vei căuta hrană pentru minte, nu vei găsi aşa ceva. Şi vei pierde chiar esenţa învăţăturii, esenţa acestei cărţi care nu constă din cuvinte, ci din interiorul tău. E bine să-ţi aminteşti aceasta, să o simţi, în timp ce citeşti.
***
Cuvintele nu sunt altceva decât indicii. Ceea ce arată ele nu se găseşte în domeniul gândurilor, ci este o dimensiune din interiorul tău, care este mai adâncă şi infinit mai profundă decât gândul. O pace vibrant de vie, este una dintre caracteristicile acestei dimensiuni. Aşa că ori de câte ori simţi că te cuprinde o pace adâncă în timp ce citeşti, cartea îşi face efectul şi îşi îndeplineşte funcţia ei de profesor al tău. Îţi aminteşte de cine eşti şi îţi arată drumul spre casă.
***
Când pierzi contactul cu li-niştea interioară, pierzi contactul cu tine însuţi. Când pierzi contactul cu tine, te pierzi în lume.
Când pierzi contactul cu li-niştea interioară, pierzi contactul cu tine însuţi. Când pierzi contactul cu tine, te pierzi în lume.
***
Simţământul cel mai adânc al sinelui, a ceea ce eşti, este de neseparat de linişte. Acesta este „eu sunt” care este mai adânc decât numele şi forma.
***
Liniştea este natura ta esenţială. Ce este liniştea? Spaţiul interior sau conştiinţa în care cuvintele de pe acestă pagină sunt percepute şi devin gânduri. Fără această conştiinţă nu ar fi nici o percepţie, nici un gând, nici lumea!
***
Tu eşti acea conştiinţă, deghizată în persoană. Echivalentul zgomotului exterior este zgomotul interior al gândirii. Echivalentul liniştii exterioare este liniştea interioară. Ori de câte ori este linişte în jurul tău – ascult-o. Asta înseamnă să o observi. Acordă-i atenţie. Ascultarea liniştii trezeşte în tine dimensiunea tăcerii din tine însuţi, pentru că numai în nemişcare poţi fi conştient de linişte.
***
Observă că, atunci când iei aminte de liniştea din jurul tău, tu nu gândeşti. Eşti conştient, dar nu gândeşti!
***
Când devii conştient de linişte, imediat apare acea stare de linişte interioară alertă. Eşti prezent. Ai păşit în afara miilor de ani de condiţionare umană colectivă.
***
Priveşte un copac, o floare, o plantă. Lasă conştiinţa ta să se odihnească pe ele. Cât de liniştite sunt, cât de adânc înrădăcinate în Fiinţă. Permite naturii să te înveţe ce înseamnă liniştea!
***
Când priveşti un copac şi îi percepi liniştea, eşti şi tu liniştit. Te conectezi cu el pe un nivel foarte profund. Simţi că eşti una cu tot ce percepi tu în şi prin această stare de linişte. Să simţi că eşti una cu toate lucrurile înseamnă iubire.
***
Tăcerea te ajută, dar nu ai nevoie de ea ca să găseşti liniştea. Chiar atunci când este gălăgie, poţi fi conştient de li-niştea dedesubtul zgomotului, de spaţiul în care apare zgomotul. Acesta este spaţiul interior de pură conştiinţă, conştiinţa însuşi!
***
Poţi deveni conştient şi de conştiinţă ca un fundal al tuturor percepţiilor tale senzoriale, al gândirii tale. Să devii conştiient de conştiinţă înseamnă creşterea liniştii interioare!
***
Orice zgomot deranjant poate fi la fel de folositor ca şi li-niştea. Cum? Coborându-ţi rezistenţa ta interioară la zgomot, dându-i posibilitatea să existe aşa cum e şi această acceptare te poartă pe tărâmul păcii interioare, care este liniştea.
***
Ori de câte ori accepţi în profun-zime acest moment aşa cum este – fără a da importanţă ce formă are – tu eşti li-niştit, eşti în pace.
***
Fii atent la spaţiul gol – golul dintre două gânduri, spaţiul scurt, tăcut dintre cuvintele unei conversaţii, dintre notele unui pian sau flaut sau spa-ţiul dintre inspir şi expir.Atunci când acorzi atenţie acestor goluri, conştiinţa că există „ceva” – devine conştiinţă pur şi simplu. Dimensiunea fără formă a conştiinţei pure creşte din tine şi înlocuieşte identificarea ta cu forma ta!
***
Adevărata inteligenţă funcţionează în linişte. Creativitatea şi soluţiile la probleme se află în linişte.
***
Este liniştea, doar absenţa zgomotului şi a conţinutului? Nu, este inteligenţa însăşi – conştiinţa care se află la baza oricărei forme care ia naştere. Şi cum ar putea fi ea separată de ceea ce eşti tu? Forma despre care tu crezi că eşti a provenit din ea şi este susţinută de ea.
***
Este esenţa tuturor galaxiilor şi a firelor de iarbă, florilor, copacilor, păsărilor şi a tuturor celorlalte forme.
***
Liniştea sau tăcerea este singurul lucru în această lume care nu are nici o formă! Dar nu este de fapt un obiect şi nu aparţine acestei lumi.
***
Când priviţi un copac sau o fiinţă umană în linişte, cine priveşte? Ceva mai profund decât o persoană. Conştiinţa îşi priveşte creaţia.
***
În Biblie se spune că Dumnezeu a creat lumea şi a văzut că este bine. Adică, aşa se vede când o priveşti în linişte fără gânduri.
***
Ai nevoie de mai multă cunoaştere? Va fi lumea salvată de mai multe informaţii sau de computere mai rapide, de o analizare intelectuală şi ştiinţifică? Nu cumva omenirea are acum nevoie, mai ales de înţelepciune?
***
Dar ce este înţelepciunea şi unde poate fi găsită? Înţelepciunea vine odată cu capacitatea de a fi liniştit, tăcut. Priveşte doar şi ascultă. Nu este nevoie să faci mai mult. Dacă eşti tăcut, liniştit, priveşti şi asculţi se activează inteligenţa non-conceptuală în interiorul tău. Şi lasă tăcerea să ordoneze cuvintele şi acţiunile tale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu