marți, 9 iunie 2009

Idei luminoase cu privire la tinereţe, De Joseph Murphy

1. Dumnezeu este însăşi Viaţa. De aceea, viaţa este eternă şi indestructibilă, renăscînd din propria-i cenuşă. Acest fapt este valabil pentru toţi oamenii.
2. Sunt nenumărate dovezi, care certifică existenţa vieţii de după moarte. Nu aveţi, deci, de ce să vă temeţi de moarte, care reprezintă doar un pas către o dimensiune cu totul nouă.
3. Nu vă puteţi vedea spiritul, dar sunteţi convinşi că acesta există. Nu puteţi vedea Spiritul Suprem, dar îl puteţi recunoaşte într-un artist, într-un orator, într-un muncitor. De asemenea, sunteţi capabili să simţiţi bunătatea, adevărul şi frumuseţea, deşi nimeni nu vi le-a arătat vreodată. La fel şi viaţa, nu ştiţi unde se află sălaşul ei, nu aţi văzut-o cu ochii, dar cu toate acestea sunteţi absolut siguri că trăiţi.
4. Putem considera bătrîneţea ca fiind momentul în care contemplarea Adevărurilor Divine se realizează dintr-un punct de vedere şi o perspectivă superioară. De aceea, satisfacţiile vîrstei a treia sunt mai complete decît cele ale tinereţii. Deşi corpul fizic devine mai lent, aveţi acum posibilitatea să meditaţi mult mai profund asupra lucrurilor spirituale.
5. Un om nu-şi numără anii decît atunci cînd nu mai are nimic de numărat. Însuşirile veritabile, precum credinţa şi elevarea mentală nu îmbătrînesc niciodată.
6. Sunteţi tînăr în măsura în care vă consideraţi tînăr. Sunteţi puternic în măsura în care vă consideraţi puternic. Cu ajutorul gîndurilor vă puteţi modela caracterul şi destinul.
7. Părul alb constituie un avantaj, căci exprimă de multe ori înţelepciunea şi experienţa acumulată în decursul anilor.
8. Nici terapiile intensive şi nici exerciţiile fizice exagerate nu sunt cele care vă menţin tineri, ci propria voastră atitudine mentală. Căci, ceea ce un om gîndeşte, aceea el poate deveni.
9. Adevărata cauză a îmbătrînirii rezidă în teama de neajunsurile bătrîneţii. De ce vă temeţi mai mult, de aceea nu scăpaţi.
10. Cînd încetaţi să mai speraţi, cînd viaţa încetează să mai fie o surpriză pentru voi, atunci sunteţi deja bătrîni. Veţi recunoaşte acest lucru atunci cînd vă iritaţi pentru orice şi nu vă mai place nimic din jur. Meditaţi mereu asupra Adevărurilor Divine şi dăruiţi tuturor lumina şi iubirea Sa - iată adevărata tinereţe fără de bătrîneţe.
11. Ieşirea la pensie poate fi privită ca fiind începutul unei noi aventuri. Organizaţi-va timpul liber astfel încît să faceţi acum ceea ce nu v-aţi permis niciodată, îndeplinindu-vă vechile dumneavoastră aspiraţii. Învăţaţi să trăiţi plenar, cu toată fiinţa şi tot spiritul vostru.
12. Urmăriţi să fiţi constructorul, nu prizonierul societăţii. Nu vă îngropaţi talentele şi ideile în precepte şi prejudecăţile eronate ale celorlalţi.
13. Secretul permanentei tinereţi îl veţi găsi în iubire, fericire şi în calmul lăuntric. Însuşiţi-vă aceste calităţi şi veţi rămîne mereu tineri.
14. Mulţi filozofi, artişti, savanţi sau scriitori au ajuns celebri abia la vîrsta senectuţii.
15. Fructele preţioase ale bătrîneţii sunt: bunătatea, credinţa, umilinţa, calmul şi răbdarea. Bucuraţi-vă de toate aceste virtuţi spirituale.
16. Sunteţi fiul Vieţii infinite, sunteţi copilul Eternului. Sunteţi minunaţi, desăvîrşiţi! Gîndiţi cu putere toate aceste lucruri şi le veţi întruchipa negreşit, în propria voastră fiinţă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu