marți, 14 iulie 2009

BĂRBATUL ŞI FEMEIA,de Victor Hugo

Bărbatul este cea mai înaltă creatură.
Femeia este cel mai sublim ideal.
Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron; pentru femeie un altar.
Tronul exaltă; altarul sanctifică.
Bărbatul este creierul.
Femeia este inima.
Creierul fabrică Lumina; inima produce Dragostea.
Lumina fecundează; Dragostea învie.
Bărbatul este puternic prin raţiune.
Femeia este invincibilă prin lacrimi.
Raţiunea convinge; lacrimile emoţionează.
Bărbatul este capabil de toate eroismele.
Femeia, de toate martiriile.
Eroismul înnobilează; martiriul este sublim.
Bărbatul are supremaţia.
Femeia, preferinţa.
Supremaţia înseamnă forţă; preferinţa reprezintă dreptul.
Bărbatul este un geniu.
Femeia un înger.
Geniul este incomensurabil; îngerul este de nedefinit.
Aspiraţia bărbatului este gloria supremă.
Aspiraţia femeii este extrema virtute.
Gloria face tot ceea ce este mare; virtutea face tot ce este divin.
Bărbatul este un cod.
Femeia o evanghelie.
Codul corectează; evanghelia perfecţionează.
Bărbatul gândeşte.
Femeia visează.
A gândi este a avea în craniu o larvă; a visa este a avea pe frunte o aureolă.
Bărbatul este un ocean.
Femeia un lac.
Oceanul are perla care împodobeşte; lacul, poezia care luminează.
Bărbatul este un vultur care zboară.
Femeia este o privighetoare care cântă.
A zbura este a domina spaţiul.
A cânta este o cuceri sufletul.
Bărbatul este un Templu.
Femeia este un Sanctuar.
În faţa templului ne descoperim; în faţa Sanctuarului îngenunchiem.
În fine: bărbatul este aşezat unde se termină pământul.
Femeia, unde începe cerul.
Aceste fraze sublime ale Marelui Iniţiat Umanist Victor Hugo te invită să trăieşti pe Drumul Căsătoriei Perfecte.Binecuvântată fie Dragostea. Binecuvântate fie fiinţele care se adoră.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu