duminică, 21 februarie 2010

Folosiţi forţa gîndului-Joseph Murphy

1. Orice problemă are o soluţie. Răspunsul se găseşte chiar în întrebare; înţelepciunea divină vi-l revelează dacă o invocaţi cu încredere.
2. Obişnuinţa, crearea unui obicei, este rodul acţiunii subconştientului. Suntem creaturi ale obişnuinţelor, ceea ce demonstrează cît de uluitoare este puterea subconştientului.
3. Repetînd anumite gînduri sau acţiuni, ele se impregnează în subconştient, devenind automatisme.
4. Sunteţi liberi să alegeţi un obicei bun sau unul rău. Controlul minţii sau rugăciunea, de exemplu, sunt obiceiuri benefice.
5. Dacă întreţineţi cu încredere o imagine mentală, subconştientul o va manifesta cu siguranţă.
6. Cînd atenţia se risipeşte, concentraţi-vă din nou asupra scopului propus. Faceţi din aceasta un obicei. Astfel veţi disciplina mintea.
7. Nici un obstacol exterior nu poate sta în calea reuşitei voastre. Singura piedică o constituie mintea şi lipsa de credinţă.
8. Mentalul conştient reprezinta aparatul foto, iar subconştientul - filmul pe care impregnaţi diferitele dorinţe, imagini, idei.
9. Ghinionul este rezultatul neîncrederii. Pentru a o înlătura, invocaţi inteligenţa divină, rugaţi-o să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. Imaginaţi-vă mereu că dorinţa vi s-a împlinit.
10. Pentru a crea un nou obicei, trebuie mai întîi să fiţi convinşi că acesta este benefic. Dacă doriţi cu ardoare să renunţaţi la un viciu, sunteţi pe jumătate vindecaţi.
11. Ceea ce spun ceilalţi nu vă poate afecta decît prin intermediul propriilor voastre gînduri. Sunteţi singurul creator al universului vostru lăuntric. Identificaţi-vă mereu cu idealurile cele mai înalte, cu starea de armonie şi fericire.
12. Alcoolismul provine din dorinţa ascunsă de a scăpa de griji. Pentru a vă elibera, luptaţi cu tenacitate împotriva gîndurilor distructive; sădiţi în minte idei de fericire, calm lăuntric şi libertate nestînjenită.
13. Multe persoane sunt şi vor rămîne alcoolice, din cauză că refuză să-şi recunoască viciul.
14. Subconştientul care v-a făcut sclavii obiceiurilor rele, este singurul care vă poate elibera de acestea. Totul depinde de modul în care-i utilizaţi capacităţile extraordinare.
15. Imaginaţia v-a împins către alcoolism. Acum folosiţi tot imaginaţia pentru a vă elibera de acest viciu.
16. Cînd teama închide poarta de acces la subconştient, numai credinţa nezdruncinată în Dumnezeu o va deschide din nou.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu