marți, 6 aprilie 2010

Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre - PROF. SCARLAT DEMETRESCU1. La început, nu crede că trupul său a murit;

2. Se vede om, ca şi mai înainte;

3. I se derulează panorama întregii vieţi terestre;

4. Este întâmpinată de rude sau prieteni;

5. Cade într-un somn;

6. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă, conform faptelor sale;

7. Observă că lumea cerească este substanţială, reală şi asemănătoare ca aspect cu cea terestră;

8. Constată că entităţile spirituale comunică între ele prin gândire - limbajul spiritual;

9. Remarcă faptul că gândirea este forţa creatoare a lucrurilor şi fenomenelor;10. Vede că entităţile spirituale străbat spaţiile, ca gândul, în sus sau împrejurai pământului;

11. Constată că potrivit condiţiei lor morale şi evoluţiei lor intelectuale, entităţile spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător.


Fenomenele de ordin secundar prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt:

1. După ce-şi vede trupul întins rece şi palid pe pat, observă că arc un corp eterit'orm;

2. Constată că după cum în lumea trupească nu există doi indivizi absolut identici, tot aşa două entităţi spirituale nu pot să treacă în mod absolut prin aceleaşi fenomene spirituale, fiind vorba de diferite grade evolutive;

3. Două duhuri care au trăit pe pământ împreună ca soţi, se vor duce fiecare în nivelul lor spiritual, dar pot să se întâlnească şi să-şi comunice ideile şi sentimentele de câte ori doresc;

4. Cu toate că orice entitate spirituală poate crea prin puterea gândului său, marile creaţii sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate;

5. Entităţile spirituale dominate de pasiuni umane rămân totdeauna legate de mediul unde au ■ trăit, un timp mai scurt sau mai lung, după intensitatea pasiunii lor. în general, moartea fizică nu le produce nici o schimbare în înţelegere, de aceea ele se cred tot pământeni, cred că trăiesc tot printre oameni trupeşti. Dintre aceste spirite sunt. şi cele ce bântuie anumite locuinţe;

6. Durerea sfâşietoare a celor rămaşi pe pământ îi produc torturi groaznice şi din această cauză nu poate să intre în relaţie cu ei. în acelaşi timp, este reţinut la suprafaţa pământului, nepermiţându-i-se să se ridice la nivelul corespunzător evoluţiei sale;

7. Văzându-se singură, se înspăimântă, dar imediat aude o voce sosită de departe. :Este vocea unui spirit amic, care simţind din depărtare neliniştea sa, vine să-i vorbească şi să-1 sfătuiască.

Din toate aceste afirmaţii se relevă cât de numeroase taine există în operele Creatorului, pe care omul nu le cunoaşte şi nici nu caută să le afle. El se alipeşte cu toată puterea sufletului de lucrurile pământeşti, trecătoare precum fumul, uitând că e un musafir al pământului, al acestei forme de viaţă trupească.

2 comentarii: