miercuri, 23 noiembrie 2011

codul lui oreste - 12 nov. "Casatoria in cele trei religii monoteiste" invitat : Nicolae V. Dura (prof.dr.Honoris Causa in Teologie si Drept)

joi, 17 noiembrie 2011

Visul, o realitate alternativă accesibilă oamenilorCODRIN STEFANESCUANCA BOALCADRAGOS DUMITRIU

ANCA BOALCAORESTE SCARLAT TEODORESCU

LITANIE CĂTRE DUHUL SFÂNT-SCRISĂ DE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1910-1989)


SLAVĂ TATĂLUI ŞI FIULUI ŞI SFÂNTULUI DUH, PRECUM ERA LA ÎNCEPUT, ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE, DUHULE SFINTE !DUHULE SFINTE -COBOARĂ DE PE TRONUL MĂRIRII TALE ŞI RIDICĂ-ŢI UNCORT ÎN INIMA SLUJITORULUI TĂU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE PURCEZI DE LA TATĂL , ŞI DE LA FIUL , ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC PERMANENT ÎN PREZENŢA LUI D-ZEU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE PURCEZI DE LA TATĂL ŞI DE LA FIUL , ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC DUPĂ VOIA CELUI PREA ÎNALT, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE LOCUIEŞTI ÎN INIMA FIULUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TE CUNOSC ŞI SĂ TE IUBESC, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE -CARE TE ÎNGRIJEŞTI DE SLAVA TATĂLUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN DĂRUIRE FAŢĂ DE D-ZEU. ŞI ÎN DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎN EL, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- SIMBOLIZAT PRIN LIMBILE DE FOC, APRINDE ŞI ÎN INIMA MEA FOCUL IUBIRII TALE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- PORUMBEL TAINIC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG SFÂNTA SCRIPTURĂ, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE NU AI NICI O ÎNFĂŢIŞARE ŞI NICI NUME, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ ROG BINE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE VORBEŞTI PRIN GURA PROFEŢILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN PACEA SUFLETULUI ŞI ECHILIBRUL SPIRITULUI, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- FOC ARZĂTOR DE IUBIRE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎNŢELEPT ŞI RĂBDĂTOR, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DĂTĂTORUL TUTUROR DARURILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC ÎN SMERENIE ŞI MODESTIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERIE ABUNDENTĂ DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG VALOAREA SUFERINŢELOR, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERNIC NEMĂRGINIT DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ FOLOSESC CORECT TIMPUL PREŢIOS, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERNIC DE HAR INEPUIZABIL, FEREŞTE-MĂ DE LIPSA DE IUBIRE ŞI DE MÂNDRIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- A CARUI BOGATIE NU O POATE APRECIA NIMENI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ALUNG IMAGINILE ŞI GÂNDURILE INUTILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE -DĂTĂTORUL MULTOR DARURI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ EVIT ACTIVITĂŢILE ŞI VORBELE INUTILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DIN A CARUI PLINĂTATE AM LUAT NOI TOŢI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ POT SĂ TAC ŞI SĂ VORBESC LA TIMPUL POTRIVIT, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-IUBIRE VEŞNICĂ, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ DAU CELORLALŢI UN EXEMPLU BUN, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-BUNĂTATE VEŞNICĂ, DĂ-MI PERSEVERENŢA ÎN BINE PÂNĂ LA SFÂRŞIT, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DASCĂL BUN, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ PORT CORECT CU OAMENII, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- PRIETEN DRAG AL SUFLETELOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ NU JUDEC PE NIMENI ŞI SĂ NU-MI AMINTESC RĂUL FĂCUT MIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- LUMINĂ CARE FERICEŞTI SUFLETELE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ VĂD NEVOILE ALTORA ŞI SĂ NU OMIT FAPTELE BUNE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- LUMINA VEŞNICĂ, AJUTĂ-MĂ SĂ-MI VĂD GREŞELILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE ÎNFĂPTUIEŞTI MINUNI ÎN SUFLETE, CONDU-MĂ PRIN VIGILENŢĂ LA PERFECŢIUNE , SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-ÎN FAŢA CĂRUIA NIMIC NU ESTE ASCUNS, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ SCAP DE URMĂRI DIABOLICE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE CUNOŞTI VIITORUL UNIVERSULUI, TE ROG AJUTA-MĂ SĂ SCAP DE SUPUNEREA FAŢĂ DE TRUP ŞI DE DIAVOL, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE CUNOŞTI VIITORUL MEU, ÎNCREDINŢEZ OCROTIRII TALE FAMILIA MEA, PRIETENII ŞI PE TOŢI OAMENII, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CU AJUTORUL TĂU DUMNEZEIESC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC SPRE SLAVA ŞI LAUDA LUI D-ZEU, SPRE BINELE SUFLETELOR ŞI BUCURIA MAICII DOMNULUI, CA SĂ POT MURI CA SLUGĂ ALEASĂ, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIEPROMISIUNILE TATĂLUI NOSTRU CERESC PENTRU TOŢI CEI CARE VOR SPUNE ACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE, MĂCAR DE 3 ORI PE SĂPTĂMÂNĂ:TE VOI SMULGE DIN MÂNA DUŞMANILOR TĂIVOI ÎNDEPĂRTA OBSTACOLELE CARE TE ÎMPIEDICĂ ÎN DRUMUL TĂU SPRE PERFECŢIUNEÎŢI VOI MAI DA UN ÎNGER, CARE PRIN INSPIRAŢII TE VA FERI DE ADEMENIRILE PĂCATULUIVEI PERSISTA PE DRUMUL VIRTUŢII, ÎŢI VOI ÎNTĂRI CREDINŢA, SPERANŢA ŞI IUBIREATE VOI ELIBERA DE GRIJILE MATERIALE, FAMILIA TA VA TRĂI ÎN PACE ŞI IUBIRE RECIPROCĂCINE DOREŞTE SĂ-ŞI AJUTE APROAPELE, VA TREBUI SĂ RECITE ACEASTĂ LITANIE SFÂNTĂ, MĂCAR 6 LUNI ZILNIC. ITI VEI RECUNOAŞTE SLĂBICIUNILEPROMISIUNILE DUHULUI NOSTRU CEL SFÂNTACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE SE VA RĂSPÂNDI.CINE O VA OFERI DIN MILOSTENIE MAI DEPARTE , VA AVEA PARTE DE

RUGĂCIUNEA CELORLALŢI. HARURILE OBŢINUTE SE POT TRANSMITE ALTORA, DAR

ACEST LUCRU TREBUIE SPUS DUHULUI SFÂNT. AMIN !

marți, 15 noiembrie 2011

360 grade b1tv - 29 oct.

360 grade b1tv - 5 nov.

Zodiacul, cheie a omului şi a universului”, de Omraam Mikhael Aivanhov


Pentru discipol, adevărata lucrare alchimică înseamnă să dezvolte seminţele ascunse în el însuşi, întocmai cum forţele naturii fac să crească germenii în sol, mai ales că fiecare semn zodiacal are un aspect pozitiv şi unul negativ.

Discipolul trebuie să lupte împotriva fiecărui aspect negativ, cultivând în el însuşi aspectele pozitive. Trebuie să se lupte cu Berbecul lui Marte (sălbăticie, cruzime) şi să hrănească în el dorinţa de a face sacrificiile necesare germinării.Trebuie să învingă materialismul şi senzualitatea Taurului, dobândind răbdarea, tenacitatea şi forţa acestuia.

Să lupte împotriva tendinţelor nocive ale Gemenilor, a intelectului gata să înşele, să critice, să calomnieze, dar să fie oricând gata să înfăptuiască îndemnurile iubirii şi ale înţelepciunii.

Să ţină în frâu emotivitatea, imaginaţia şi dezordinea Racului dar să devină sensibil la curenţii spirituali, să dorească să-şi făurească viaţa şi să-şi purifice toate puterile ce îi sunt date.

Să învingă mândria şi orgoliul Leului, dar să dezvolte nobleţea, măreţia şi dreptatea acestuia.

Să învingă îngustimea spirituală şi avariţia Fecioarei, dar să înveţe gustul ei pentru ordine şi metodă.

Să învingă lenea şi nehotărârea Balanţei, dar să dezvolte armonia şi frumosul acestui semn.

Să învingă gelozia şi pasiunile sexuale ale Scorpionului, dar să fie gata în orice clipă să moară pentru orice este inferior, aşa cum spunea Iisus: ,,dacă nu muriţi, nu veţi trăi”.

Să se lupte cu instinctul de revoltă şi instabilitatea Săgetătorului, dar să fie capabil să se înalţe până la Dumnezeu, să aibă o gândire solidă.

Să învingă orgoliul, duritatea şi intransigenţa Capricornului, pentru a atinge prin meditaţie şi contemplare cele mai înalte culmi ale spiritualităţii.

Să învingă individualismul şi nevoia de scandal şi revoltă a Vărsătorului pentru a se topi în imensa comunitate a fraternităţii universale, în viaţa cosmică.

Să scape de negura şi temniţele interioare ale Peştilor, dar să înveţe abnegaţia, renunţarea şi sacrificiul.

În felul acesta lucrarea discipolului constă în parcurgerea tuturor semnelor, în lupta sa interioară împotriva tuturor acelor duşmani. Când aceste lucrări vor fi încheiate, când discipolul va fi dobândit cele 12 virtuţi, el va deveni asemenea lui Hercule, un semizeu.

Trebuie să ne străduim neîncetat pentru a ne perfecţiona. Şi chiar dacă nu izbutim, măcar vom avea o justificare în faţa Cerului, care nu ne va acuza niciodată că nu am reuşit, strădania contează, şi ea depinde de noi. Când Cerul va vedea că noi facem încontinuu eforturi, se va lua, acolo sus, hotărârea să ni se dea tot ce ne rugăm, iar bucuria, lumina, frumuseţea şi libertatea se vor revărsa asupra noastră.

Darurile vor fi alese în funcţie de cel care le cere, ţinând cont de caracterul său, structura şi afinităţile sale, de lucrarea pe care a depus-o şi de ceea ce îi este necesar pentru a evolua.

codul lui oreste - 5 nov. invitat: Larry Watts (istoric)

vineri, 28 octombrie 2011

Anticancer - David Servan Schreiber

Anticancer David Servan Schreiber

joi, 27 octombrie 2011

Kundalini - Omraam Mikhael Aivanhov


"Să nu vă încredeţi în cărţile ce pretind că vă oferă metodele de a dobândi puteri magice prin dezvoltarea chakrelor. Ele vă explică că aceasta începe prin nişte exerciţii de concentrare şi de respiraţie prelungite cu scopul de a trezi forţa Kundalini. Eu nu voi nega că aceste exerciţii nu dau nişte rezultate, dar ce rezultate!
Dacă încercaţi să vă dezvoltaţi chakrele fără a face nişte studii şi o lungă lucrare prealabilă, vă expuneţi tuturor pericolelor. Este exact ca atunci când daţi chibrituri unui copil. Ce va face el? Va provoca un incendiu. Ei bine, trebuie să ştiţi că forţa Kundalini ce se foloseşte pentru a trezi chakrele, este un adevărat foc, şi cel care nu s-a exersat mai întâi pentru a dobândi puritatea şi stăpânirea de sine riscă să vadă acest foc Kundalini declanşându-se şi distrugând totul în el. În timp ce acela care începe prin a lucra asupra purităţii şi a stăpânirii de sine, lucrează indirect şi asupra chakrelor sale care se trezesc şi se pun în funcţie fără a fi periculoase pentru el."

vineri, 21 octombrie 2011

Atentia - Sutrele Lui Buddha


Atentia este calea catre viata.
Prostul doarme
Ca si cum ar fi deja mort,
Insa cel stapan pe sine este treaz
Si traieste vesnic.
El observa.
El este limpede.

Cat de fericit este!
Pentru ca el vede ca atentia este viata.
Cat de fericit este,
Urmand calea celor treji.

Cu mare perseverenta El mediteaza,cautand Libertate si fericire.

Asa ca fii treaz,reflecteaza si observa.
Lucreaza cu atentie si grija.
Traieste in acest mod
Si lumina va creste in tine.

Prin observare si munca
Cel stapan pe el insusi se transforma intr o insula
Pe care nici un potop nu o poate inunda.

Toti suntem nemuritori. Dar trebuie sa murim întai. (Mircea Eliade)

joi, 20 octombrie 2011

codul lui oreste - 8 oct. - "Rolul manipulatorului in istorie. De la religie la politica" - invitat: Anatol Basarab

Arborele sefirotic, simbolul synarhiei - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV


În cursul istoriei, oamenii nu au încetat să facă experienţe mai mult sau mai puţin reuşite pentru a încerca să găsească cea mai bună formă de guvernare: monarhie, republică, oligarhie, etc. V-am mai vorbit de această formă de guvernământ numită synarhie a cărui idee a fost popularizată în Occident prin lucrările lui Saint-Yves d'Alveydre.

Trei persoane, spune el, se găsesc în vârf: ele reprezintă Autoritatea şi dau directive la şapte persoane care reprezintă Puterea, şi aceştia şapte au sub ordinele lor doisprezece alte persoane care se ocupă de Economie, adică de producţia şi distribuţia bogăţiilor.

În realitate, cum v-am arătat (a se vedea tomul 31 din Opere Complete, cap IX "Ierarhie şi libertate", partea 3-a), atât timp cât ne vom limita la a vrea să stabilim synarhia în exterior, nu vom putea rezolva cu adevărat problemele.

Nu pentru că există trei persoane, apoi şapte, apoi doisprezece în fruntea unei ţări sau a unei colectivităţi afacerile vor merge mai bine, pentru că cei trei, şapte sau doisprezece pot fi ambiţioşi, necinstiţi sau nesimţiţi şi pot duce la fel de bine ţările la catastrofe. Nu numărul contează pentru a aranja afacerile, ci oamenii, ce sunt ei, calităţile pe care le au. De aceea, insist, înainte de a instala synarhia în planul fizic, fiecare trebuie să lucreze să o instaleze la început în el însuşi.

Veţi spune: "Dar ce semnifică instalarea synarhiei în fiecare om? Cum e posibil?"

Fiecare dintre voi posedă un intelect, o inimă şi o voinţă. Prin intelectul vostru gândiţi; prin inima voastră trăiţi sentimente; prin voinţa voastră acţionaţi. Prin intermediul acestor trei factori vă manifestaţi în lume. Atunci, dacă reuşiţi să instalaţi înţelepciunea în intelectul vostru, dragostea în inima voastră şi forţa în voinţa voastră, veţi realiza în voi această trinitate care vă face să semănaţi cu Trinitatea divină a luminii, a căldurii şi a vieţii, şi vă veţi lega astfel de sefirele Kether, Hohmah şi Binah.

Astfel veţi deveni Autoritatea, veţi guverna asupra propriei voastre existenţe. Şi vă veţi guverna manifestând virtuţile celor şapte planete, adică a celor şapte sefiroturi: Hessed (Jupiter), Gebourah (Marte), Tiphereth (Soare), Netsah (Venus), Hod (Mercur), Iesod (Luna) şi Malhouth (Pământul).

Acestea sunt cele şapte calităţi care reprezintă Puterea. Sunteţi Autoritatea, şi prin calităţile şi virtuţile voastre vă exercitaţi puterea. Da, pentru că calităţile şi virtuţile noastre sunt cei mai buni servitori. Adevăraţii noştri servitori nu sunt oamenii pe care-i luăm în serviciul nostru pentru satisfacerea dorinţelor, nevoilor noastre sau pentru a ne uşura viaţa, ci virtuţile din noi care se supun adevăratei autorităţi a lui Kether, Hohmah şi Binah. Şi aceste virtuţi sunt capacitatea de a realiza a lui Malhouth, puritatea lui Iesod, inteligenţa lui Hod, blândeţea lui Nestah, frumuseţa lui Tiphereth, îndrăzneala lui Gebourah, generozitatea lui Hessed. Aceşti şapte servitori transmit ordinele Autorităţii spre cei doisprezece care se ocupă de Economie.

Şi ce reprezintă Economia în noi? Ea e reprezentată prin cele doisprezece părţi ale corpului fizic cărora le corespund cele doisprezece semne ale zodiacului: capul (Berbecul), gâtul (Taurul), braţele şi plămânii (Gemenii), stomacul (Cancer), inima (Leul), plexul solar (Fecioara), rinichii (Balanţa), organele sexuale (Scorpionul), coapsele (Săgetătorul), genunchii (Capricornul), pulpele (Vărsătorul) şi picioarele (Peştii). Cele şapte virtuţi acţionează în aşa fel asupra diferitelor părţi ale corpului pentru a le trezi, a le da viaţă şi fac în aşa fel încât activitatea miliardelor de celule care le constituie să contribuie la armonia ansamblului. Iată adevărata synarhie de care trebuie să ne ocupăm: synarhia interioară. Cât despre synarhie ca mod de guvernământ a oamenilor, vom găsi în fiecare ţară acele trei persoane atât de evoluate pentru a le pune în vârf? Şi de asemenea cei pe şapte care vor fi cu adevărat capabili nu numai să înţeleagă directivele date de cele primii trei dar şi să le execute corect? Şi chiar dacă am găsi aceste persoane, vor fi ele acceptate?

Pentru a instala pacea şi armonia în lume, trebuie început cu începutul, şi acesta este omul însuşi. Adevărata synarhie se va instala în ziua când vom deveni, fiecare, capul, regele regatului noastru, poporului nostru, şi asupra gândurilor, sentimentelor, actelor noastre. Dacă nu, vom fi sclavii slăbiciunilor noastre.

Vedeţi, şi aici, Arborele sefirotic ne dă o metodă de lucru, el ne indică drumul de urmat, ne ajută să înţelegem care e adevărata synarhie şi cum să o realizăm.

REALIZAREA LINIŞTII INTERIOARE - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV


În planul fizic este uşor să obţii liniştea, ajunge să închizi uşa sau ferestrele, să-ţi astupi urechile. Dar, aici nu este vorba despre liniştea exterioară. Desigur, ea este necesară, indispensabilă, în măsura în care ea oferă condiţiile necesare pentru realizarea celeilalte linişti, a celei interioare, a gândurilor şi sentimentelor, ceea ce este mult mai greu de obţinut. Deoarece acolo, în forul tău interior există zgomot, discuţii, harababură, explozii.
Din nefericire, când încercăm să explicăm oamenilor că este în interesul lor să realizeze
această linişte interioară, oferindu-le chiar metode de a ajunge la ea, ei nu ascultă, nu înţeleg, iar
zgomotul ce îl păstrează în ei se reflectă în întreaga lor conduită, care este dezordonată,
haotică.
Dacă veniţi într-o Şcoală iniţiatică, trebuie să învăţaţi lucruri esenţiale, altfel nu merită osteneala. Unul dintre aceste lucruri este tocmai realizarea liniştii interioare. Zilnic, trebuie să vă străduiţi să evitaţi zgomotele ce vă vin din interior: discuţii, revolte, certuri datorate unor

gânduri, dorinţe şi sentimente rău stăpânite. Ca să scăpaţi de această gălăgie, trebuie să învăţaţi să nu mai trăiţi la suprafaţa lucrurilor, expuşi agitaţiilor şi necazurilor ce se produc, ci să vă eliberaţi de preocupările prozaice, de griji, şi mai ales să schimbaţi natura nevoilor voastre. Atât timp cât veţi rămâne în lumea nevoilor obişnuite, nu veţi reuşi să vă eliberaţi. Fiecare nevoie, fiecare dorinţă, vă conduce pe căi bine determinate şi, cunoscând natura acestora, veţi
ajunge într-o zonă populată cu fiare care urlă sau, dimpotrivă, într-o regiune populată cu
creaturi celeste ce vă vor primi cu cântece de armonie.

Pentru moment, liniştea pe care aţi reuşit să o obţineţi nu este una adevărată. De câte ori nu aţi experimentat-o! închideţi ochii, şi toate problemele, toate preocupările sau animozităţile vă sar în faţă. In această aşa-zisă "linişte", continuaţi să vă certaţi cu soţia, vă bateţi copiii, ţipaţi la
un vecin care v-a insultat, îi cereţi mai mulţi bani patronului... şi toate acestea le numiţi linişte!
Ei bine nu, acesta este un mare tărăboi!

Există persoane cărora le putem auzi zgomotul interior, chiar şi când stau liniştite: o nelinişte, un freamăt le străbate întreaga fiinţă. Dar, există şi cazuri mai rare, din nefericire, de persoane ce par înconjurate de linişte. Chiar şi atunci când vorbesc, ele emană ceva liniştitor. Da, liniştea este o calitate a vieţii interioare. Dar, nu mă veţi putea înţelege decât atunci când veţi reuşi să rămâneţi cel puţin câteva minute într-o adevărată linişte, ceea ce, poate, nu vi s-a
întâmplat niciodată.
Câţi nu se înşală, gândind că liniştea este neapărat un gol, absenţa oricărei activităţi sau
creaţii, într-un cuvânt, neantul, în realitate, există linişte şi linişte... dar într-o manieră mai
generală o putem împărţi în două mari categorii: aceea a morţii şi aceea a unei vieţi
superioare. Despre această ultimă categorie vorbim aici, căci pe ea trebuie să o înţelegem.

Această linişte nu este o inerţie, ci o lucrare, o activitate intensă care se realizează în mijlocul unei armonii profunde. Nu este nici vid, nici absenţă, ci o împlinire comparabilă cu cea trăită de fiinţele unite de o mare iubire şi care trăiesc ceva atât de intens, încât nu poate fi exprimat nici
prin gesturi, nici prin cuvinte.
În om, liniştea este rezultatul unei armonii în cele trei planuri, fizic, astral şi mental. Deci, pentru a introduce liniştea în voi, trebuie să încercaţi să creaţi o armonie în corpul fizic, în sentimente şi în gânduri. Vi s-a întâmplat, câteodată, să simţiţi imediat o linişte profundă,
6

instalându-se în voi, ca şi cum zgomotul interior, pe care nu-1 mai sesizaţi, trăind zilnic în el, s- ar fi oprit brusc? Această linişte aţi receptat-o ca pe o eliberare, o uşurare, ca şi cum o greutate v-ar fi căzut de pe umeri, s-ar fi produs o eliberare din străfunduri, o poartă vi s-ar fi deschis, lăsând sufletul să plece şi să se dilate în spaţiu.
Această experienţă ce v-a fost dată să o trăiţi ca pe un dar ceresc fără să fi făcut nimic
pentru a o obţine, o puteţi repeta, prin străduinţă şi conştientizare. Un anumit număr de

activităţi şi exerciţii vă pot ajuta în acest sens; fiecare îşi are felul şi mireasma sa, iar cântecul, de exemplu, este unul dintre acestea. Cântând înainte şi după reuniuni, aşa cum o facem noi, înainte şi după mese, realizăm o stare de armonie, de poezie şi inspiraţie care, ajutată de gândirea şi conştiinţa noastră, uşurează tensiunile interioare. Căci, trebuie să înţelegem că nu cântăm numai pentru plăcerea de a cânta, pentru propria bucurie. Nu, cântăm fiindcă cântecul trezeşte în noi o stare de vibraţii intense, favorabile lucrării spirituale.

Între cântece, facem o pauză, în linişte, iar dacă eu prelungesc această pauză nu trebuie să vă impacientaţi. Prin felul lor, prin inspiraţia lor mistică, cântecele pe care le interpretăm ne ridică nivelul de conştiinţă, iar liniştea ce rămâne între ele va fi impregnată de puritatea lor, de frumuseţea şi profunzimea lor. între noi şi împrejurul nostru, simţim prezenţa unor curenţi, a
unor entităţi, a unor lumini. Ce condiţii minunate sunt aici..., de ce să nu le folosim în mod
conştient?

Putem regăsi liniştea şi ascultând muzică. De aceea, de ani de zile v-am obişnuit ca la sfârşitul întrunirilor să ascultaţi recviemuri, liturghii muzicale, oratorii, căci această muzică este expresia, reflectarea, unor lumi aflate cu mult deasupra pasiunilor omeneşti, conducându-ne, cel puţin pentru câteva minute, în această lume superioară.

Este inutil să aspiraţi la mari realizări spirituale atâta vreme cât nu veţi stăpâni curentul zgomotos şi dezordonat al gândurilor şi sentimentele voastre; ele vă împiedică să aduceţi în voi adevărata linişte, cea care repară, uşurează, armonizează şi răcoreşte!... Când veţi ajunge să realizaţi această linişte, veţi transmite imperceptibil tuturor faptelor voastre un ritm, o

distincţie. Vă deplasaţi, atingeţi obiectele şi totul în voi nu este decât dans şi muzică. Această mişcare armonioasă care se transmite tuturor celulelor organismului vostru vă face bine şi acţionează binefăcător asupra tuturor fiinţelor ce vă-nconjoară: ele se vor simţi uşurate, libere, luminate şi îndemnate, la rândul lor, să se străduiască să regăsească aceste senzaţii trăite alături de voi.
O altă metodă de restabilire a liniştii în sine este postul. De aceea, toate religiile au
recomandat postul şi, după caz, au fixat modalităţi şi durata. Postul înseamnă oprirea

funcţionării anumitor "uzine" şi această oprire produce o mare uşurare în toate celulele. Dar, înainte de instalarea păcii, se face o curăţenie, însoţită adesea de mult zgomot, căci circulaţia se accelerează, sângele ne pulsează în tâmple, resimţim zgomote în urechi, ameţeli, dureri în

diferite părţi ale corpului. Aceste simptome ne vin de la jivinele grădinii zoologice din sânul nostru care strigă de foame. Dar, în curând fiarele se calmează şi o mare linişte, o mare pace, încep să se instaleze.

Bineînţeles, postul este o disciplină ce trebuie practicată cu înţelepciune şi prudenţă, pentru a nu produce altfel de perturbări în organismul fizic şi chiar în cel psihic, în schimb, cântecul şi ascultarea muzicii se pot face fără nici un fel de pericol. Bineînţeles, eu ştiu că voi nu apreciaţi prea mult aceste metode simple pe care vi le prezint, tocmai datorită simplităţii lor. Dar, într-o bună zi le veţi recunoaşte valoarea. Aşteptând, încercaţi totuşi să le aplicaţi.
De mai multe ori pe zi, acordaţi mai multe minute acestui proces de introducere a liniştii
7

în organism, închideţi ochii, lăsaţi gândurile şi grijile zilnice deoparte, dirijaţi-le spre înalt, spre sursele vieţii, ce hrănesc întreg universul. Când simţiţi că aţi putut opri şuvoiul de gânduri şi de imagini ce vă străbat, pronunţaţi imediat cuvântul "mulţumesc". Iată cel mai simplu cuvânt, care detensionează, căci mulţumind, veţi intra în acord cu Cerul, veţi ieşi din centrul strâmt al propriului eu, intrând în pacea conştiinţei cosmice... Rămâneţi cât mai mult timp posibil în această stare de linişte, şi când veţi reveni la normal, veţi simţi că elemente noi şi foarte preţioase

au pătruns în voi: serenitatea, luciditatea şi forţa. Şi, deoarece respiraţia este, de asemenea, un factor de uşurare şi armonizare foarte important, pronunţând cuvântul "mulţumesc", încercaţi să aveţi o respiraţie regulată: inspiraţi aerul foarte profund, şi expiraţi-1 foarte lent, până ce plămânii se golesc complet.
Deci, de mai multe ori pe zi, obişnuiţi-vă să restabiliţi liniştea în voi. Chiar dacă nu veţi

putea face acest lucru decât un minut sau două, este bine şi atât. Şi-1 puteţi face chiar şi pe stradă, când simţiţi un mare necaz, o stare de rău. Aşezaţi-vă în faţa unei vitrine ca şi cum aţi privi în ea, pentru ca nimeni să nu-şi dea seama ce faceţi; închideţi ochii câteva secunde, încercând să vă izolaţi cu ajutorul gândului, şi să vă legaţi apoi de lumea armoniei şi a luminii. Apoi, vă puteţi continua drumul... Astfel, veţi neutraliza toţi curenţii negativi. Dar, dacă vă

lăsaţi demagnetizaţi şi otrăviţi, acest fapt va pregăti terenul tuturor tulburărilor psihice: încet, dar sigur, vă veţi pierde echilibrul, forţele, apoi va veni boala. Să nu vă faceţi cumva iluzii, oricare ar fi remediile ce le poate aduce liniştea, vor exista mereu viruşi şi microbi, aer poluat, hrană stricată, uriaşe tensiuni psihice vor continua să domnească în lume; daca nu vă veţi lega la armonie şi lumină, încet-încet, terenul pe care veţi păşi va fi minat şi veţi sări în aer.

Odată ce aţi realizat această linişte, se pune problema păstrării ei. Altfel, la ce au fost bune toate beneficiile? Odată ce aţi introdus liniştea în voi, prin rugăciune, meditaţie, trebuie să fiţi vigilenţi ca să nu o lăsaţi să vă scape. Inţelegeţi-mă bine, scopul vieţii spirituale nu constă în a încerca, preţ de o jumătate de oră sau o oră pe zi, să restabiliţi legătura cu lumea liniştii şi a luminii, apoi să uitaţi şi să va lăsaţi antrenaţi din nou în dezordinea şi zgomotul existenţial...

ca să reîncepeţi din nou mâine... nu, acest lucru nu are sens. Dimpotrivă, pacea, armonia, pe care le gustaţi în timpul meditaţiilor trebuie să vă călăuzească întreaga zi, impregnându-vă toate faptele.

A venit vremea să nu vă mai purtaţi ca nişte copii care, obligaţi să stea câteva minute liniştiţi, nu aşteaptă decât momentul când vor putea să strige şi să gesticuleze din nou. Este normal ca nişte copii să fie copleşiţi de linişte, dar nu este normal în cazul vostru; chiar dacă sunteţi supuşi trepidaţiilor zilnice, trebuie să vă străduiţi să păstraţi liniştea în voi. Mă
înţelegeţi aşa cum trebuie?...
Dar, nu ajunge numai să înţelegem. Mai trebuie să şi aplicăm. Pentru mulţi există o
mare prăpastie între înţelegere şi punerea în practică. Ei înţeleg, dar când este cazul să
realizeze ceva, nu o mai pot face. Ori, în Ştiinţa iniţiatică, înţelegerea nu se separă de
realizare. Dacă nu veţi realiza ceea ce aţi pretins că înţelegeţi, înseamnă că nu aţi înţeles

nimic. Dacă aţi fi înţeles, aţi fi realizat. Da, pentru Iniţiaţi, a şti înseamnă a putea. Dacă nu puteţi, nu ştiţi, fiindcă vă lipsesc anumite elemente în cunoaştere, pentru a putea ajunge la realizare, la împlinire.

Realizarea liniştii interioare este un indiciu al evoluţiei fiinţelor. Acela care a realizat adevărata linişte, a ştiut să-şi pună ordine în sine însuşi, mulţumită cunoaşterii adevărurilor iniţiatice. Nu numai că această linişte îi va deschide porţile iluminării, dar el însuşi va deveni o sursă de binecuvântare pentru întreaga omenire.

sâmbătă, 1 octombrie 2011

Zodiacul african


1. Belsugul (daca esti nascut in intervalul 4 decembrie - 3 ianuarie)
Caracteristici generale:
Element specific: Apa
Culoare: Auriu
Element vegetativ: Ginkgo biloba
Luni din an benefice: Decembrie, Aprilie
Ziua norocoasa a saptamanii: Marti
Simt reprezentativ: Auzul
Belsugul este prima zodie din zodiacul african si este reprezentata prin semnul unei cascade simbolizand abilitati deosebite, o revarsare de calitati, maretie, curgere continua, imbogatire permanenta, spirit liber, nestingherit, opulenta si abundenta atat din punct de vedere material, cat si spiritual. Daca te afli sub semnul Belsugului inseamna ca esti o persoana deosebita de norocoas si te numeri printre favoritii destinului. Te faci remarcata cu usurinta si de cele mai multe ori iesi la suprafata cu fruntea sus si stralucind in mai toate imprejurarile vietii. Pentru ca obtii totul cu usurinta, ai tendinta de a trece la fel de usor peste opiniile celor din jur. Esti tu inainte de toate si cei din jur te iubesc pentru felul tau superficial, dar fermecator de a fi. Ar trebui sa pui mai mult accent pe felul in care comunici cu acestia si pe maniera in care te dezvalui celorlalti. Dispui de capacitati intelectuale deosebite, insa arta citirii oamenilor nu a fost inventata pentru tine. De multe ori insa, nu stii sa faci diferenta intre un prieten adevarat si o simpla cunostinta.

2. Tatal (daca esti nascut intre 4 ianuarie - 3 Februarie)
Caracteristici generale:
Element specific: Aer
Culoare: Verde
Element vegetativ: Baobab
Luni din an benefice: Ianuarie, Mai
Ziua norocoasa a saptamanii: Joi
Simt reprezentativ: Mirosul
Africanii asociaza zodia Tatalui cu astrul luminos si calduros al soarelui si de aceea cuvantul care caracterizeaza cel mai bine acesta zodie este luminozitate. Daca te afli in acest semn, destinul tau a fost scris sub semnul ordinii, echilibrului si al sistemului. Esti o personalitate echilibrata, insa in unele momente de criza si de suparare maxima poti fi excesiv de impulsiva si neiertatoare. Te superi repede, iei foc, arzi prin cuvintele tale, te calmezi, esti din nou calda si luminoasa.
Esti ca si soarele. Precizie, temeinicie, onestitate si intelepciune, acestea sunt trasaturile care caracterizeaza in principal aceasta zodie. Un atu al Soarelui este faptul ca este perceput intr-un mod pozitiv de cei din jur. Cei din jur au incredere in opinia si judecata ta, in capacitatea ta de a spune lucrurilor pe nume, de a analiza rapid circumstantele si de a lua o decizie fulger. Ai un simt innascut al afacerilor, insa in contactele pe care le stabilesti cu cei din jur tii cont si de latura umana a situatiei. Esti stalpul de care se sprijina ceilalti oameni. Nu uita insa ca uneori pana si stalpii trebuie sa aiba un punct de sprijin.

3. Mama (daca esti nascut intre 4 februarie - 5 martie)
Caracteristici generale:
Element specific: Aer
Culoare: Gri-albastru
Element vegetativ: Cocotier
Luni din an benefice: Februarie si Iunie
Ziua norocoasa a saptamanii: Miercuri
Simt reprezentativ: Vazul (perceptia lucrurilor neevidente, ascunse)
Zodia Mamei este asociata cu figura Lunii, simbol al noptii, al maternitatii, al procrearii si al afectivitatii, al explorarii viselor si al dorintelor, al sondarii subconstientului. Africanii considera aceasta zodie a fi izvorul primordial al creatiei astfel incat trasaturile principale ale zodiei se rezuma cu precadere la a darui bucurie si fericire celor din jur.
Daca te-ai nascut sub acest semn esti o personalitate sensibila, care ascunde insa o mare putere de daruire si o mare tarie interioara atunci cand vorba de apararea lucrurilor si a persoanelor la care tii cu adevarat.Ai o capacitate deosebitta de a intelege trairile celor din jur si de a le insufla curaj, optimism si sentimente calde. Ai o latura protectoare si materna foarte bine dezvoltata. Nu oricine poate ajunge insa sa te cunoasca, caci cu greu iti expui sufletul in fata celorlalti. Preferi sa asculti si sa dai sfaturi peste sfaturi in loc sa vorbesti despre propria persoana.

4. Familia (daca esti nascut intre 6 martie - 4 aprilie)
Caracteristici generale:
Semn caracteristic: pamant
Culoare: Rubiniu
Element vegetativ: Palmier
Luni din an benefice: Martie, Iulie
Ziua norocoasa a saptamanii: Marti
Simt reprezentativ: Mirosul
Conform astrogiei africane, aceasta zodie este reprezentata printr-un cerc in interiorul caruia se afla un punct, simbolizand spiritul familial si conexiunile deosebite care exista intre persoane si care nu pot fi sterse cu una, cu doua. Nativii acestei zodii sunt persoane deschise, bune la suflet, preocupate vesnic de binele si confortul celorlalti. In jurul lor cauta sa insamanteze iubirea si pasiunea. Sunt dependenti de existenta celorlalti si ii considera pe ceilalti mai presus de propria persoana. Sunt foarte critici fata de sine, insa exagerat de permisivi cu ceilalti. Pe plan profesional gasesc motivatie si satisfactie in implicarea in proiecte de responsabilitate sociala sau in proiecte utopice, menite sa salveze omenirea de la pieire si sa instaureze binele.

5. Fiul (daca esti nascut intre 5 aprilie - 4 mai)
Caracteristici generale:
Element specific: Pamantul
Culoare: Verde
Element vegetativ: Salcam
Luni din an benefice: Aprilie, August
Ziua norocoasa a saptamanii: Sambata
Simt reprezentativ: Auzul
Un arc vertical simbolizand novicele care isi cauta drumul si scopul in viata este simbolul acestei zodii. Aceasta zodie poate urma drumul indicat de alte persoane (spre exemplu de catre cei din zodia Tatalui) fara a se abate de la propria directie si de la propriile teluri. Cei din zodia Fiului sunt persoane pe care te poti baza, avand insa nevoie in acelasi timp de un indrumator in viata, de un model dupa care sa se orienteze in cautarea propriului sens existential.
Sunt persoane indraznete, prietenoase, adora riscul, insa stiu sa se opreasca in fata pericolului extrem. Sunt posesorii celui mai mare aflux energetic din horoscop si simt nevoia sa-si consume aceasta energia cat mai repede, cat mai mult, uneori in detrimentul propriei sanatati sau a echilibrului interior. Din aceasta cauza, rostul celorlalalte persoane care apar pe parcursul existentei Fiului este acela de a tempera, de a domoli, de a potoli. Nu ezita sa te inconjori de persoane cu un tempo vitalistic mai lent, capabile sa-ti incetineasca ritmul alert de viata. Personalitatile ca tine au fost inzestrate de divinitate cuu darul de a atrage oamenii ca un magnet.

6. Fiica (daca esti nascut in intervalul 5 mai - 4 iunie)
Caracteristici generale:
Element specific: Foc
Culoare: Maro in toate nuantele pamantului
Element vegetativ: Copacul de guava
Luni din an benefice: Mai si Septembrie
Ziua norocoasa a saptamanii: Duminica
Simt reprezentativ: Simtul tactil
Zodia Fiicei este o zodie de esenta feminina, temerara si pretioasa si, in conceptia cititorilor in semne, reprezentata printr-o stea in cinci unghiuri. Cei nascuti sub acest semn au foarte bine dezvoltata latura intuitiva, fiind in acelasi timp persoane altruiste, sufletiste, pasionale si emotionale, predispuse exceselor si abuzurilor sentimentale. Personalitatile Fiice sunt capabile de iubire adevarata, insa un pericol imens le pandeste in permanenta din umbra: se ingrijoreaza din orice nimic si fac din tantar armasar. Uneori, din cauza panicii si a grijii excesive de a nu gresi, pot ajunge sa rateze momente frumoasa si deosebite din viata Spiritul acestei zodii este insa unul vitalist, avand capacitatea de a insufla celor din jurul bucuria si setea de viata.

7. Unchiul (daca esti nascut intre 5 iunie - 4 iulie)
Caracteristici generale:
Element specific: Apa
Culoare: Galben
Element vegetativ: Cactus
Luni din an benefice: Iunie, Octombrie
Ziua norocoasa a saptamanii: Luni
Simt reprezentativ: Gustul
Aborigenii reprezentau zodia Unchiului printr-o piatra ascutita in centru indreptata in sus. In conceptiile civilizatiilor africane, aceasta zodie se identifica cu taria de caracter, tenacitatea, dominarea, inlaturarea greutatilor si a dificultatilor, insa cu o slaba putere de empatizare si o minima capacitate de exprimare a sentimentelor.
Ai un spirit dominator si, fara sa realizezi acest lucru, ai tendinta de a face oamenii din jurul tau sa se simta inferiori. Nu ai deloc un caracter maleabil si ai putea fi adesea acuzat ade o conduita autoritara dusa la extreme daca nu ai avea insa un spirit justitiar foarte bine dezvoltat. Stii sa apreciezi exact valoarea celor din jur si stii sa recompensezi pe masura eforturile celor care se straduiesc sa-ti faca pe plac. Oamenii se tem de tine, insa te admira si apreciaza ina acelasi timp. Cu siguranta, esti plamadit din aluatul liderilor. Indulgenta este o lectie pe care trebuie sa o inveti de la celelalte zodii.

8. Vrajitoarea (daca esti nascut intre 5 iulie - 4 august)
Caracteristici generale:
Element specific: Foc
Culoare: Portocaliul
Element vegetativ: Cedrul african
Luni din an benefice: Iulie si Noiembrie
Ziua norocoasa a saptamanii: Marti
Simt reprezentativ: Simtul tactil
Vrajitoarea nu este o zodie a trasaturilor negative, a maleficului sau a fortelor intunecate si oculte, ci pastreaza mai degraba aspectul pozitiv al vraciului in triburile primitive. Zodia vrajitoarei este reprezentata prin figura geometrica a triunghiului, sugerand natura creatoare si esenta fortelor supranaturale.
Cei aflati in aceasta zodie sunt insetati de cunoastere, de autodepasire, de psihologii si tainele dezlegarii unor alte personalitati. Au foarte bine dezvoltata latura perceptiva si senzoriala. Rareori se lasa inselati de aparente sau de ceilallti. Cu un intelect acid si ascutit, o personalitate fermecatoare, au darul de a se adapta uimitor de bine la orice circumstante. Deciziile le iau sub influenta momentului, iar momentul nu este intotdeauna de partea lor. Cu toate acestea, chiar daca gresesc si se insala, nu o sa-i vedeti pentru mult timp plangandu-si greselile. Se ridica imediat, le indreapta si din nou comit altele. Acesta este felul lor de a fi si de a exista, de a-i vraji si de a-i subjuga pe ceilalti.

9. Leul (daca esti nascut intre 5 august - 3 septembrie)
Caracteristici generale:
Element specific: Pamantul
Culoare: Negru
Element vegetativ: Kola
Lunile benefice ale anului: August, Decembrie
Ziua norocoasa a saptamanii: Miercuri
Simt reprezentativ: Gustul
Semnul zodiei Leului este evocat prin imaginea unui leu viguros si feroce, simbol al necunoscutului, al salbaticiei si al spiritului liber, independent. Nativii aflati sub acest semn sunt caractere orientate spre pozitivism si spre experimental. Cu greu poti fi raniti de catre cei din jur deoarece au un sistem de autoaparare foarte bine dezvoltat. Sunt capabili sa faca uitate peste noapte lucrurile care i-au deranjat.
De asemenea, Leul simbolizeaza si concilierea contradictiilor, agerimea si instabilitatea. Ca si animalul care le patroneaza zodia, acesti nativi freamata de energie si de dragoste de viata, insa de multe ori sunt incapabili sa se ataseze de un singur loc, o singura persoana, un singur oras, un singur job, etc. Ei trebuie sa vada, sa simta, sa afle tot, sa incerce, sa inteleaga situatiile, sa fuga de plictis si monotonie, sa caute provocarile, sa le traiasca in plin. Sa le consume si imediat consumate, sa plece in cautarea altora.

10. Antilopa (daca esti nascuta intre 4 septembrie - 3 octombrie)
Caracteristici generale:
Element specific: Aer
Culoare: Roz
Element vegetativ: Arbustul de savana
Lunile benefice ale anului: Septembrie, Ianuarie
Ziua norocoasa a saptamanii: Joi
Simt reprezentativ: Vederea (in plina zi)
Despre zodia Antilopei, astrologii spun ca este una dintre cele mai interesante zodii ale horoscopului african in sensul ca structura interioara a acestui semn este alcatuita dintr-un amestec la fel de interesant de neconsecventa si statornicie. Pe meleagurile africane scaldate in soare, caldura si traditii de mii de ani, antilopele sunt cele mai libere si mai indraznete animale, dar si cele mai tematoare animale. Ele reprezinta rascrucea dintre doua drumuri diferite: le poti gasi fie zburdand nestingherite pe intinsul savanei de parca ar fi stapanele acestei lumi, fie la adapostul unei tufe, sfioase si ascunzandu-se de animalele mai puternice.
Principala calitate a reprezentantilor acestei zodii este indrazneala, dar si abilitatea de a se retrage la timp dintr-o situatie devenita prea periculoasa. Ar fi in stare sa incerce totul in aceasta viata, insa impedimentele principale pe care le intampina sunt reprezentate de personalitatile mai puternice decat ele. Cei nascuti sub acest semn terc cu usurinta de la o stare de calmitate maxima la o stare de nervozitate bolnavicioasa, de la fierbinteala la sange rece, de la rau la bine, de la bine la rau, de la ceea ce trebuie la ceea ce este interzis si invers.

11. Cel plin de intelepciune (daca esti nascuta intre 4 octombrie - 3 noiembrie)
Caracteristici generale:
Element specific: Apa
Culoare: Alb
Element vegetativ: Zada
Lunile benefice ale anului: Octombrie, Februarie
Ziua norocoasa a saptamanii: Vinerea
Simt reprezentativ: Auzul
Simbolul reprezentativ al zodiei Cel plin de intelepciune este elefantul, intruchiparea spiritului intelepciunii in credinta triburilor africane primitive. Cei aflati sunt acest semn sunt inzestrati cu un fizic usor greoi, cu o mobilitate scazuta, cu reactii mai incete, insa cu o mare putere de judecata si o intelepciune deosebita. De asemenea, sunt spirite calme, calde si deschise, avand o viziune realista si practica asupra lucrurilor, o minte limpede si capacitatea de a fi fideli si devotati. Nu putini sunt cei care fac confuzia intre calmul Celui plin de intelepciune si vulnerabilitatea, insa acesta beneficiaza de o tarie de caracter iesita din comun.
Nu conteaza ca cei din jur nu reusesc intotdeauna sa sparga masca de calm neclintit pe care il afiseaza Cel intelept, insa acesta stie cel mai bine cand sa o dea jos si sa devina vulnerabil. Celui Intelept ii place singuratatea la fel de mult cum ii place sa se afle in sanul familiei. Pretuieste momentele de meditatie la fel cum pretuieste si clipele de socializare si comunicare maxima si este cel mai in masura sa-si dea seama daca cei care il inconjoara sunt sau nu o influenta benefica asupra sa.

12. Matusa (daca esti nascuta intre 4 noiembrie - 3 decembrie)
Caracteristici generale:
Element specific: Foc
Culoare: Liliachiu
Element vegetativ: Eucalipt
Lunile benefice ale anului: Noiembrie, Martie
Ziua norocoasa a saptamanii: Sambata
Simt reprezentativ: Gustul
Simbolul prin care este reprezentata Matusa in astrologia africana este un bat de lemn, echivalent al autoritatii pe care puterile naturale le stabilesc asupra omului. Reprezentatii acestui semn au numeroase talente, printre acestea numarandu-se si natura sa luptatoare si capacitatea sa de supravietuire, insa au si anumite defecte precum incapatanarea, care, dusa la extreme, poate capata forma fanatismului sau a neacceptarii de compromisuri. Sunt furtunosi si pasionali, energici pana aproape de epuizare, vicleni si egoisti, urmandu-si propria cale cu fidelitate si simpatie, dar si devotandu-se pana la moarte celor care, la randul lor, le-au jurat devotament.

codul lui oreste - 24 sep. - " Eliberare. Mantuire. Indumnezeiere: Iesirea din iluzie " - invitat : Risvan Vlad Rusu

sâmbătă, 24 septembrie 2011

TEAMA - OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV


În anumite circumstante instinctul este un bun povatuitor, în altele însa nu. În vremurile când omul se afla înca într-un stadiu foarte primitiv, foarte aproape de conditia de animal, instinctul era cel mai bun sfetnic al sau; dar de când, gratie dezvoltarii creierului sau, a atins un nivel superior, el a început sa capete si alti ghizi: ratiunea si inteligenta, care sunt acum sfatuitorii pe care trebuie sa îi asculte. Ceea ce în trecut era acceptabil sau chiar bun, în prezent nu mai este admisibil. Sa luam de exemplu teama. Pentru animale, frica este un ghid foarte bun: ea le salveaza, prin ea ele învata. Dar omului nu-i mai este permis sa se teama. De aceea rolul Initierii a fost dintotdeauna acela de a învata omul sa învinga frica. Încercarile îngrozitoare la care erau supusi discipolii în Sanctuarele antice nu aveau adesea alt scop decât acela de a-i obliga sa-si învinga aceasta frica mostenita de la regnul animal.

Nu s-a gasit un alt remediu mai bun împotriva fricii decât dragostea: daca iubiti nu va mai este frica. Stiinta este si ea eficienta dar nu în asa masura cu dragostea, pentru ca dragostea, ca si frica, apartine tot de domeniul instinctelor si este mai usor sa stapânesti un instinct cu un alt instinct decât prin stiinta sau ratiune. Câteodata se poate întâmpla ca ratiunea sa atenueze frica dar rezultatul nu este de lunga durata si nici prea sigur. În timp ce, daca atingeti inima cuiva, el se va arunca în foc pentru voi. Daca o femeie va vedea un necunoscut în pericol, poate ca va ezita sa înfrunte riscurile pe care le poate întâmpina salvându-l, dar daca în pericol este propriul ei copil, ea se va repezi sa-l salveze fara a mai sta pe gânduri. La fel, o fata tematoare nu va traversa niciodata noaptea un cimitir, dar daca trebuie sa o faca pentru a-si întâlni iubitul, o va face fara nici un fel de ezitare. Dragostea este aceea care îi da curaj.

În alte cazuri, cunoasterea poate fi într-adevar o arma contra fricii. V-ati ratacit într-o padure si nu cunoasteti drumul; e normal sa va fie frica; dar daca stiti cum sa va orientati, daca aveti o lampa, mergeti fara sa va temeti. Întotdeauna ne este teama de ceea ce nu cunoastem, de ceea ce nu stim cum sa folosim: ca si animalele carora le este teama de foc, sau primitivii care tremurau în fata fortelor naturii, nestiind ce sunt ele. Acum ca oamenii au ajuns sa îmblânzeasca aceste forte, ei lucreaza în centrale electrice sau nucleare actionând linistiti un buton sau altul, deschizând un robinet, fara a se teme, caci stiu ce si cum sa manipuleze. Dar cineva care nu este în tema, bineînteles ca se va teme sa faca orice manevra.

Omul cultivat, omul civilizat nu se mai teme deci de fortele naturii... dar în schimb se teme de nevasta, de vecini, de sefi, de boala, de saracie, de moarte si mai ales de ceea ce spun ceilalti despre el. Poate ca el nu se teme nici de Dumnezeu si nici de Diavol, dar tremura de frica opiniei publice, si este în stare sa sacrifice totul pentru ea. Exista multe fatete ale fricii pe care omul civilizat nu a fost înca în stare sa le învinga, caci frica este un instinct înradacinat adânc în sufletul omenesc; el trebuie sa duca o lupta îndelungata pentru a o învinge. Frica îmbraca forme diferite; o gonim într-o parte, ea apare în alta...Nastratin Hodja, care nu era prost deloc, remarcase ca, desi nu voiau sa o recunoasca, tuturor le era frica de câte ceva si într-o buna zi, pe când ramasese fara nici o letcaie, se hotarî sa se îmbogateasca facându-i pe oameni sa recunoasca ca se tem. Se duse deci la Sultan si îi spuse: “Fie ca binecuvântarile lui Allah sa coboare asupra ta! Am venit sa-ti cer o favoare: da-mi voie sa cer câte un banut fiecarui supus din regatul tau care poarta în el o frica. - A, asta este un lucru marunt si ti-l acord”. Trecu o vreme si Nastratin Hodja reveni cu trei camile încarcate cu monezile pe care le adunase, caci într-un fel sau altul, toti pe care îi întâlnise, dovedisera prin vorbele sau comportamentul lor ca se temeau de câte ceva sau de câte cineva. El se înfatisa înaintea sultanului spunând: “Toti supusii tai au fost nevoiti sa-mi dea câte un banut, n-a existat nici unul care sa nu fi fost obligat sa-si marturiseasca cel putin o frica... asa ca acum am venit la si la tine ca sa-mi dai un banut. - Oh, de la mine va trebui sa pleci cu buzele umflate caci eu nu ma tem de nimic.” Dar, cum era foarte generos, îl invita pe Nastratin Hodja sa ramâna la masa si sa manânce si sa bea împreuna cu el si cu câtiva curteni. Deodata, cam pe la mijlocul ospatului, Nastratin Hodja, care era asezat lânga Sultan, îi spuse cu voce tare: “Maiestate, în drumurile mele am întâlnit o femeie fermecatoare. Pentru a-ti multumi ca mi-ai permis sa ma îmbogatesc, as vrea sa ti-o ofer caci este într-adevar demna de haremul tau. Daca vrei, plec chiar acum sa o caut si sa ti-o aduc. - Ssst! Nu vorbi asa tare! spuse Sultanul, o sa auda favorita mea. - Aha, vezi deci chiar si tu te temi! Atunci, haide, da-mi si tu un banut!”Ma veti întreba: “Dar este într-adevar chiar atât de important sa nu te temi? Putem trai totusi chiar si cu frica!” Da, este drept, dar ia sa vedem: întâlniti pe drum un câine... Daca o luati la fuga pentru ca va temeti de el, câinele, care simte teama, va începe sa latre si sa va urmareasca, iar alti câini vazându-l, se vor alatura si ei urmarindu-va si latrându-va... si iata cum, pentru ca v-ati temut aveti acum o întreaga haita pe urmele voastre. Daca în loc sa va fi temut si sa fi fugit v-ati fi întors catre câine ordonându-i sa taca, el v-ar fi lasat în pace.

De altfel, în general, când va pomeniti în fata unui pericol, înainte de a actiona, trebuie sa ramâneti câtva timp nemiscati. Nu vorbiti, nu miscati, strângeti puternic pumnul drept respirând profund, conectându-va la Dumnezeu si astfel veti putea sa va dominati celulele. Apoi veti face ceea ce este necesar pentru a va salva, dar mai întâi nu miscati. Daca faceti o singura miscare, este ca si cum ati arunca în aer un baraj: apa dezlantuita se va revarsa si nu veti mai fi capabili sa restabiliti situatia. Asa s-a întâmplat atunci când au fost vazuti oameni sarind pe fereastra sau aruncându-se în foc.

În fata pericolului, trebuie sa ramâneti imobili si sa va conectati la Providenta; atunci veti simti pacea instalându-se în voi, prima conditie pentru ca sa se trezeasca fortele benefice; le veti simti, le veti vedea puterea, caci ele sunt mereu prezente în voi, dar trebuie sa le creati conditiile de a se manifesta.

Aceasta lege este valabila atât pentru lumea interioara cât si pentru cea exterioara. Când va simtiti amenintati în interiorul vostru “nu o luati la fuga”, altfel si acolo inamicul va va urmari si cu cât veti alerga mai mult, cu atât veti fi mai mult hartuiti si muscati. Faceti ca si în cazul câinelui: întoarceti capul, priviti-i putin în ochi pe toti acei monstri care va înspaimânta si ei o vor lua la fuga. Iata ceea ce voi nu stiti sa faceti si în loc sa tineti piept pericolului, alergati la farmacie sau la psihiatrie. Ei bine, este calea cea mai sigura pentru a deveni victima, caci ceea ce mai trebuie sa stiti este ca atunci când va temeti de ceva, creati conditiile pentru ca acel ceva sa se produca. Deci, daca vreti, într-adevar ca un rau sa nu se produca, începeti prin a nu va teme de el. De cum va vor simti puternic, veti fi lasat în pace.

Sa luam exemplul unui barbat care se teme sa întâlneasca femei dezbracate de teama de a fi tentat si de a-si pierde controlul... (stiu ca acum, aceasta temere este din ce în ce mai rar întâlnita, caci acum tentatiile sunt mai curând cele cautate, dar sa luam totusi acest exemplu) ei bine, teama va fi aceea care va crea conditiile pentru caderea lui. Si de fapt, ce este rau în a vedea o femeie dezbracata? Nu este nici un rau, rau este a fi slab si a ceda. Pur si simplu nu trebuie sa fim slabi. Nu trebuie sa esuam si apoi sa ne justificam spunând: “A fost mai tare decât mine”. Cel ce spune ca ceva a fost mai tare decât el, si-a semnat singur sentinta. Nimic nu trebuie sa fie mai puternic decât voi.

Câti oameni nu se refugiaza în dosul acestei fraze:” A fost mai tare decât mine!” si tuturor li se pare normal, bineînteles, pentru ca toti sunt slabi si se înteleg unii pe altii. Dar un Initiat va spune:” Iata un om lipsit de vointa si de cunoastere, care va întâlni mereu ceva mai tare decât el: fie furie, senzualitate, gelozie, dorinta de razbunare, va exista întotdeauna ceva care îl va pune la pamânt.” Si atunci, când va veni, în fine, acel moment în care el va fi stapân pe situatie? Daca nu începem înca din aceasta încarnare sa facem eforturi pentru a învinge unele din slabiciunile noastre, în urmatoarea, ne vom afla în acelasi stadiu.

Oamenii sunt la discretia temerilor lor fara sa stie ca ele sunt rezultatul unei lipse de cunoastere, a unei lipse de lumina. Dovada: când patrundem într-un loc întunecos, nu ne simtim în largul nostru pâna în momentul în care reusim sa facem lumina. Vedeti, deci, ce concluzii formidabile putem trage de aici pentru viata spirituala! Întunericul este ignoranta si ne este frica pentru ca simtim ce pericole prezinta ea.

Daca aprofundam aceasta problema, vom constata ca însasi morala care le-a fost data oamenilor are la baza frica: frica de a-i vedea cedând slabiciunilor lor. Pentru cei puternici, care au capacitatea de a se stapâni, totul este bun si lor totul le este permis. Dar cu cei slabi trebuie luate întotdeauna masuri de prevedere: trebuie sa li se interzica chiar si Cerul, caci Cerul îi va înnebuni. Gânditi-va: când sunteti slabi, totul devine periculos: dragostea, frumusetea, puritatea, lumina, bucuria... Si chiar si a trai este periculos. Si atunci ce mai ramâne? Nimic. Câte reguli nu au fost inventate din cauza slabiciunilor omenesti! Dar în ziua în care omul va deveni mai puternic, ceea ce îi este acum interzis, îi va fi atunci recomandat. Când anumite reguli morale nu-si vor mai avea ratiunea de a fi, ele vor fi suprimate. Când omul nu va mai fura sau nu va mai fi adulter, care va mai fi ratiunea acestui fel de porunci?... Si eu va voi spune chiar ca institutia casatoriei a fost inventata doar atunci când dragostea a început sa dispara. Pentru ca oamenii nu au mai stiut ce însemneaza adevarata dragoste, a fost necesar ca ei sa fie legati printr-un contract. Altfel, adevarata casatorie este însasi dragostea. Natura nu recunoaste decât aceasta casatorie. În fata societatii, daca nu ati fost la primarie sau la biserica, nu sunteti casatoriti, dar natura nu recunoaste aceasta casatorie, ea nu recunoaste decât dragostea. Si aceasta este atât de adevarat! Casatoria a fost instituita, dar reuseste ea oare sa împiedice oamenii de a se desparti? Nu, singura care îi poate tine împreuna este dragostea.

V-am spus ca dragostea constituie cea mai buna arma împotriva fricii si v-am dat si exemple. Dar, în realitate, singura Dragostea îndreptata catre Creator, daruita Celui care conduce totul, care distribuie totul, care detine toate bogatiile, care este Cel mai frumos, Cel mai puternic, poate sa va dea într-adevar sentimentul ca sunteti la adapost. Si când va simtiti la adapost, într-adevar nu va mai este frica: iata o importanta lege psihologica. Dar psihologii prefera sa se ocupe de toate dezechilibrele si aberatiile mai curând decât de sentimentele care permit omului sa iasa învingator în toate situatiile vietii. Priviti-i pe cei care au acceptat martiriul pentru credinta, pentru o idee: de unde venea forta lor?... Atunci voi de ce sa ramâneti toata viata în situatia de a tremura în fata unor lucruri minore?

Priviti un om cu bani: priviti-l cum merge, cum da ordine, cum încearca sa se impuna... Dar ia sa-i luati banii si vedeti ce se întâmpla cu el: este prabusit, se sinucide pentru ca nu se mai simte aparat de nimic. Deci puterea lui sta în bani, el însusi nu era nici tare, nici puternic.

Se spune în Evanghelii ca cei ce se tem nu vor intra în Împaratia lui Dumnezeu - aceasta dovedeste cât este de important pentru un discipol sa-si învinga teama. El poate avea alte virtuti, dar daca este temator, toate celelalte virtuti nu-i sunt suficiente pentru a-i permite sa intre în Împaratia Domnului. Aceasta va mira? Nu, nu trebuie sa va mire. De câte ori nu s-a observat ca frica se opune manifestarii celorlalte calitati! Luati, de exemplu, frica de singuratate, de saracie, de dezonoare, de boala, de moarte care îi face pe unii oameni lasi, necinstiti, cruzi, egoisti! Câte crime nu se comit de catre oameni care se tem sa nu piarda un lucru la care tin foarte mult si de care se agata! În Antichitate, cel ce voia sa fie considerat Initiat trebuia sa înfrunte încercari în care sa dovedeasca ca-si învinsese frica. Si noi, la rândul nostru, trebuie sa învingem frica, stiind ca în dosul încercarilor la care suntem supusi, a pericolelor care ne ameninta, sta ascuns Dumnezeu. Da, Dumnezeu este Cel ce sta ascuns în spatele încercarilor noastre, pentru a ne instrui. De aceea, pentru a ne elibera de frica, trebuie sa învatam sa ne uitam complet pe noi însine pentru a ne refugia în constiinta legaturii noastre cu Dumnezeu.

Daca este scris ca trebuie sa dispareti, unde vreti sa va mai ascundeti? S-a încercat scoaterea unor oameni în afara oricarui pericol, ducându-i foarte departe, în locuri unde domnea linistea, dar în momentul în care au ajuns la refugiu, moartea i-a surprins într-un alt fel. În loc sa ne temem, trebuie sa ne spunem ca suntem în mâinile Domnului si ca tot ceea ce se va întâmpla este hotarât de El. Daca El considera ca noi suntem de folos aici, ne va salva, daca nu, va decide sa plecam. Este inutil sa pretindem ca noi ne putem pastra viata, ea nu ne apartine, ea apartine Domnului. Frica este consecinta acestei necunoasteri. De aceea, pentru a învinge frica, trebuie sa ne consacram viata Domnului, pentru ca El sa dispuna de ea dupa cum va crede de cuviinta. Singura temere pe care avem voie sa o avem si este chiar necesara este aceea de a nu încalca legile divine. Cel ce nu se teme de aceasta este pierdut, si toate pericolele îl pândesc. Teama de a nu încalca legile divine este un sentiment salvator, care trebuie sa fie mereu prezent în sufletele noastre.

Deci, de acum înainte, ori de câte ori va veti afla în fata unor greutati, în loc sa va temeti si sa o luati la fuga, încercati sa le tineti piept, altfel dusmanii nu va vor lasa. Pentru a învinge dusmanii din planurile astral si mental, trebuie sa fiti curajosi, adica sa aveti dragostea si lumina, caci lumina (cunoasterea) si caldura (dragostea) produc forta care va va permite sa îi învingeti.

duminică, 21 august 2011

Omul din oglinda (Dale Highbrow, 1895-1954)


Cind obtii ce-ti doresti in stradaniile tale, si lumea te face rege pentru o zi;

Du-te la oglinda, priveste la tine, si vezi ce are de spus acel om.

Caci nu judecata tatalui, mamei sau sotiei e cea pe care trebuie s-o treci;

Verdictul ce conteaza cel mai mult in viata ta e al celui ce te priveste din oglinda.

Unii ar putea sa te creada un tip deschis si sa-ti spuna ca esti un tip minunat;

Dar omul din oglinda iti va spune ca esti un pierde-vara daca nu-l poti privi direct in ochi.

El e cel pe care trebuie sa-l multumesti " sa nu-ti pese de rest " pentru ca el va fi cu tine pina la capat;

Si ai trecut deja cel mai greu test daca omul din oglinda e prietenul tau.

Poti sa prostesti intreaga lume de-a lungul timpului si sa primesti laude in timp ce treci;

Dar lacrimi si suferinta iti vor fi raspata in cele din urma ... de l-ai inselat pe omul din oglinda!

sâmbătă, 20 august 2011

Ceaiul verde


Ceaiul verde este un tip de ceai obtinut din planta Camelia sinensis. Prin oprirea procesului natural de fermentatie acesta se diferentiaza de alte tipuri de ceai cum ar fi ceaiul oolong sau ceaiul negru care provin din aceeasi planta. Imediat dupa cules frunzele sunt trecute prin abur, uscate iar apoi rulate impiedicand procesul de fermentatie.

Ceaiul verde este apreciat din timpuri stravechi pentru proprietatile sale benefice. Devine din ce în ce mai clar pentru oricine că ceaiul verde are un spectru foarte larg de prevenire a bolilor.

Compozitia ceaiului verde este formata din uleiuri esentiale, teină, tannini catechici, aminoacizi, vitamina C, proteine, calciu, fluor si altele. Toate aceste componente fac din ceaiul verde un excelent antioxidant, diuretic, stimulator cerebral, stimulator al proceselor de ardere a grăsimilor şi factor de protecţie anticancer.

Cateva indicatii terapeutice ar fi:
Tratamente de slabire
Intarzie imbatranirea prematura a tenului
Reduce formarea tartrului dentar şi stopează apariţia cariei dentare, datorită fluorurilor şi taninurilor conţinute
Obezitate, greutate in exces
Oboseala intelectuală sau fizică
Reţinerea apei în organism

Conform unui nou studiu, anumite componente ale ceaiului verde pot imbunatati puterea mintii si pot mari vigilenta. Cercetatorii au observat efectele acestor compusi, ce se gasesc in ceaiul verde, cu ajutorul a 44 tineri voluntari.
Efectele acestor componente, l-teanina si cofeina, in doze gasite de obicei intr-o ceasca de ceai verde, au fost comparate cu efectele unui tratament fictiv. Substantele active au imbunatatit semnificativ acuratetea la indeplinirea anumitor sarcini a celor ce au consumat ceai verde, in comparatie cu cei ce au consumat placebo. De asemenea cei ce au beaut ceai verde au fost mai vigilenti.

Japanese garden

duminică, 31 iulie 2011

CODUL LUI ORESTE | 30.IUL.2011 © ANTENA 2 HD


Rugaciunea lui Solomon catre Dumnezeu pentru dobandirea intelepciunii, care este de folos tuturor oamenilor.


l. "Dumnezeule al parintilor si Doamne al milei, Cel care ai facut toate cu cuvantul Tau,
2. Si cu intelepciunea Ta ai randuit pe om ca sa stapaneasca peste zidirile cele facute de Tine,
3. Si sa carmuiasca lumea cu cuviinta si cu dreptate si cu suflet drept sa faca judecata,
4. Da-mi mie intelepciunea care sta aproape de scaunul Tau si nu ma lepada dintre slujitorii Tai.
5. Caci robul Tau sunt eu si fiul roabei Tale, om slab si cu viata scurta si putin destoinic sa inteleg judecata si legile.
6. Caci, chiar cand ar fi cineva desavarsit intre fiii oamenilor, de-i va lipsi intelepciunea cea de la Tine, ca nimica toata se va socoti.
7. Tu m-ai ales pe mine mai dinainte ca sa stapanesc poporul Tau si sa judec pe fiii si pe fiicele Tale.
8. Tu mi-ai poruncit sa zidesc templul in muntele Tau cel sfant si un jertfelnic in cetatea in care locuiesti, dupa chipul cortului celui sfant, pe care l-ai pregatit dintru inceput.
9. Cu Tine este intelepciunea care stie faptele Tale si care era de fata cand ai facut lumea si care stie ce este placut inaintea ochilor Tai si ce este drept, potrivit poruncilor Tale.
10. Trimite aceasta intelepciune, din sfintele Tale ceruri, de langa tronul slavei Tale, ca sa ma ajute in ostenelile mele si ca sa cunosc ce este bineplacut inaintea Ta,
11. Fiindca intelepciunea toate le stie si le intelege si ma va povatui intelepteste in lucrarile mele si prin slava sa ma va pazi.
12. Si astfel, faptele mele Iti vor fi placute si voi judeca poporul Tau cu dreptate si voi fi vrednic de tronul tatalui meu.
13. Cu adevarat, ce om poate sa cunoasca sfatul lui Dumnezeu sau cine poate sa patrunda vointa lui Dumnezeu?
14. Gandurile muritorilor sunt sovaielnice si cugetarile noastre sunt cu greseala.
15. Caci trupul cel putrezitor ingreuiaza sufletul si locuinta cea pamanteasca impovareaza mintea cea plina de grija.
16. Cu greu ne dam seama despre cele ce sunt pe pamant si cu osteneala gasim cele ce sunt chiar in mana noastra; atunci, cine a putut sa patrunda cele ce sunt in ceruri?
17. Cine a cunoscut vointa Ta, daca Tu nu i-ai dat intelepciune si daca nu i-ai trimis de sus Duhul Tau cel Sfant?
18. Astfel, s-au facut drepte cararile celor de pe pamant si oamenii au invatat ceea ce este placut inaintea Ta, si prin intelepciune au cunoscut mantuirea".

joi, 28 iulie 2011

Apa îmbuteliată versus Aquarion


O serie de studii arată că mulţi consumatori tind să asocieze apa îmbu­teliată cu un mod sănătos de viaţă. Adevărul este că nu există nicio garan­ţie că apa îmbuteliată este mai sănătoasă decât apa de la robinet. De fapt, circa 40% din totalul de apă îmbuteliată reprezintă, la origine, apă de la robinet; de multe ori, singura diferenţă constă în mineralele adăugate, ca­re nu au niciun efect semnificativ asupra sănătăţii. Mineralele sunt bene­fice în cantităţi mici, însă în cantităţi mari pot fi chiar periculoase.

Nu trebuie să scăpăm din vedere nici efectul apei îmbuteliate asupra mediu­lui înconjurător! Spre deo­se­bire de apa de la robinet, care este distribuită cu ajuto­rul unei infrastructuri eficiente energetic, transportul apei îmbu­te­liate pe distanţe mari presupune consumul unei cantităţi semnificative de combustibil fosil. Doar pentru satis­facerea necesarului de apă îmbuteliată pentru Europa se consumă anual mai mult de 35 de milioane de barili de petrol, o cantitate suficientă pentru mai mult de 2 milioane de automobile pe an!

Materialul cel mai des folosit pentru fa­bricarea sticlelor de plastic este polietilen tereftalatul (PET), un derivat al ţiţeiului. Pentru satisfacerea necesarului de apă îmbuteliată la nivel mondial, în fiecare an sunt folosite 2,7 milioane de tone de plas­tic. În 2004, doar în Europa au fost produşi 52.000.000.000 de litri de apă îmbuteliată, ceea ce a condus la crearea unor cantităţi uriaşe de reziduuri şi la consumul unui vo­lum imens de energie. S-a demonstrat că 86% din sticlele de plastic sunt aruncate du­pă folosire, devenind reziduuri mena­jere*. În urma incinerării sticlelor de plastic sunt eliberate o serie de substanţe toxice, cum ar fi clorul şi cenuşa cu un conţinut ridicat de metale grele.

În Europa şi în Statele Unite există mai multe reglementări privitoare la calitatea apei de la robinet decât a celei îmbuteliate. Deoarece apa de la robinet nu are aceeaşi calitate pretutindeni şi poate conţine im­purităţi, în general se recomandă filtrarea acesteia.


Aquarion este un dispozitiv de ultimă ge­neraţie pentru filtrarea apei, care vă dă posibilitatea să consumaţi apă pură, io­nizată alcalină, filtrată de impurităţi şi to­xine, cum ar fi metalele grele, clorul şi pesticidele.
Nu uitaţi că, în timp ce mineralele cu care este îmbogăţită apa îmbuteliată nu au, de cele mai multe ori, niciun efect semnificativ asupra sănătăţii, însă în doze ridicate pot fi chiar periculoase, apa ionizată alcalină poate reface echilibrul pH-ului, în urma acidificării operate de conservanţii alimentari, medi­ca­mentele şi alimentele pătrunse în organism.

De asemenea, trebuie să ţinem cont şi de faptul că apa îmbuteliată, pe lângă poluarea mediului, poate costa chiar şi de 10.000 de ori mai mult decât apa de la robinet! Dacă o fa­milie cu patru membri cheltuieşte 40 de euro pe lună pe apa îmbuteliată, aceasta înseamnă 500 de euro pe an. Dacă investiţi în filtrul şi ionizatorul de apă Aquarion, această inves­tiţie se va amortiza în doar trei ani. Din mo­mentul achiziţionării acestui dispozitiv, veţi consuma apă de o calitate ridicată, aproape gratuit, şi, în plus, veţi cumpăra cu 1.400 de sticle PET mai puţin pe an.

O viaţă sănătoasă

Menţinerea unei concentraţii adecvate de apă în organism este vitală pentru protejarea sănătăţii. Apa îndeplineşte o serie de sarcini: ajută la absorbţia nutrienţilor din alimente, dizolvă şi îndepărtează din organism substanţele produse în timpul metabolismului, joacă un rol crucial în menţinerea constantă a temperaturii corporale (evaporare, transpiraţie), protejează cele mai importante organe, reglează nivelul de electroni şi protoni din celule şi este indispensabilă pentru numeroase procese fiziologice.

Pentru ca procesele din organism să se desfăşoare normal, trebuie să bem 2,5 litri de apă zilnic. Această cantitate poate creşte la 3-4 litri vara, când depunem efort fizic intens sau când facem sport, deoarece o cantitate foarte mare de apă se evaporă prin piele. Prin urmare, consumul adecvat de apă (cantitativ şi calitativ) este foarte important.

Aparatul de ionizare şi filtrare a apei

Aparatul produce apă ionizată filtrând apa de robinet de mai multe ori, apoi purificând-o de clor şi separând-o electric. În urma separării electrice, apa dobândeşte un pH alcalin sau acid.
Prima dată, apa de la robinet trece printr-un filtru mecanic care reţine impurităţile mari. Dispozitivul mai are şi un filtru intern, de 0,01 microni, care curăţă apa de virusuri şi bacterii. Orificiile filtrului special sunt de zece ori mai mici decât dimensiunile virusurilor. Se autocurăţă şi, din acest motiv, nu se pot acumula în el reziduurile.Turmalina din componenţa sa îmbogăţeşte apa cu ioni, datorită caracteristicilor unice ale acestui mineral. După filtrare, apa este ionizată în interiorul unui vas de titaniu-platină, între doi electrozi. Cei doi electrozi şi interiorul vasului sunt separaţi printr-o membrană specială. Utilizatorul poate seta aparatul în funcţie de cât de acidă sau alcalină doreşte să fie apa, care poate fi folosită în mai multe scopuri.
Apa alcalină are un puternic efect antioxidant şi, astfel, protejează celulele împotriva efectelor dăunătoare ale radicalilor liberi. De asemenea, întârzie procesele de îmbătrânire. Apa ionizată alcalină este deosebit de bogată în oxigen; prin consumul acesteia, este fortificat sistemul natural de apărare al organismului şi astfel, nu ne îmbolnăvim atât de uşor. Apa ionizată alcalină are o capacitate de hidratare mai mare, deoarece pătrunde mai uşor în celule.
Aparatul poate produce apă ionizată acidă prin simpla modificare a setării aparatului. Este interzis să se bea apa acidă ionizată. Utilizată extern, este benefică pentru piele; se obţin rezultate bune în cazurile de micoze la nivelul mâinilor, picioarelor şi unghiilor. De asemenea, poate fi folosită în gospodărie, pentru dezinfectarea suprafeţelor, în cazul în care nu vrem să folosim substanţe chimice.


Pret depozit: 6150 ron, TVA inclus

Pentru comenzi: tel: 0724993211
email: panaitmariana@yahoo.com

marți, 26 iulie 2011

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV - Cautati Lumina înainte de a actiona


Înainte de ava lansa într-o actiune mai importanta, primul lucru de facut este sa va reculegeti, savaconectati la Lumea invizibila pentru a va crea cele mai bune conditii pentru a actiona.În stare de agitatie, de dezorientare, comitem erori,încurcam sau distrugem lucrurile.Si aceasta se întâmpla destul de des: actionam în graba, orbeste, iar rezultatele nu sunt grozave.

Pentru a actiona corect trebuie, mai întâi, sa cautati Lumina. Acest lucruîl faceti deja în planul fizic: sunteti trezit noaptea de un zgomot, ceva care s-a spartîn cadere sau cineva care a intrat...Si atunci ce faceti, dati buzna, asa,în întuneric? Nu, caci este riscant.Întâi aprindeti o lumina ca sa vedeti,si abia apoi actionati. Ei bine,în orice situatie din viata trebuie mai întâi sa aprindeti lumina, adica sa va concentrati, sa va reculegeti pentru ca sa stiti cum sa actionati. Daca nu aveti lumina, o veti lua la stânga, la dreapta, veti bate la mai multe porti, veti încerca tot felul de mijloace care se vor dovedi nepotrivite.

Deci,înainte de a întreprinde ceva mai important, este necesar sa va concentrati câteva minute gândurile asupra Lumii inteligente, din Lumina,si sa cereti sa aflati cum este cel mai bine sa actionati. Raspunsul va veni sub forma unei idei, a unui sentiment precis sau a unei imagini simbolice. Daca raspunsul este foarte clar, puteti trece la actiune. Dar daca simtiti o nehotarâre, un resentiment, o tulburare sau o contradictie, aceasta înseamna ca obstacolele sau dusmanii va bareaza calea. Atunci, amânati totul pentru a doua zi, puneti din nou întrebarea si asteptati înainte de a actiona, pâna când drumul va fi clar si liber.

Meditation music ... Japanese garden !

Meditation music ... Japanese garden !

Vezi mai multe video din diverse

duminică, 24 iulie 2011

joi, 21 iulie 2011

Cronica supranaturalului - 25 iunie 2011 - Personalitati atinse de Suprnatural

Pastila lui Dragoş Dumitriu din cadrul emisiunii Codul lui Oreste. Mai multe detalii pe www.cronicasupranaturalului.ro. Despre faţa nevăzută a lumii, istoria secretă a religiilor. Omul în faţa supranaturalului.

Cronica supranaturalului - 2 iulie 2011 - Axa gandului in Teoria Corzilor

Pastila lui Dragoş Dumitriu din cadrul emisiunii Codul lui Oreste. Mai multe detalii pe www.cronicasupranaturalului.ro. Despre faţa nevăzută a lumii, istoria secretă a religiilor. Omul în faţa supranaturalului.

Cronica supranaturalului - 9 iulie 2011 - Demonii - prima cunoastere a Supranaturalului

Pastila lui Dragoş Dumitriu din cadrul emisiunii Codul lui Oreste. Mai multe detalii pe www.cronicasupranaturalului.ro. Despre faţa nevăzută a lumii, istoria secretă a religiilor. Omul în faţa supranaturalului.

miercuri, 20 iulie 2011

Neale Donald Walsch – Conversatii cu Dumnezeu


"Fii o lumina asupra omenirii si nu ii face rau. Incearca sa construiesti, nu sa distrugi. Cum? Prin exemplul tau luminos. Cauta numai bunatatea. Vorbeste numai in adevar. Actioneaza numai in dragoste. Traieste Legea Iubirii acum si mereu. Da totul, nu pretinde nimic. Evita tot ce e nedemn. Nu accepta inacceptabilul. Fa din fiecare moment al vietii tale o revarsare de iubire.


Foloseste fiecare clipa ca sa gandesti gandul cel mai inalt, sa spui cuvantul cel mai inalt, sa faci fapta cea mai inalta. Adu pace pe pamant, aducand pace celor a caror viata o atingi.


Imbratiseaza fiecare imprejurare, insuseste-ti fiecare vina, impartaseste fiecare bucurie, contempla fiecare mister, pune-te in pielea fiecaruia, iarta orice jignire, vindeca fiecare inima, respecta adevarul fiecărei persoane, iubeste Dumnezeul fiecarei persoane, protejeaza drepturile fiecarei persoane, pastreaza intacta demnitatea fiecarei persoane, promoveaza interesele fiecarei persoane, ingrijeste-te de nevoile fiecarei persoane, accepta ca fiecare persoana este sfanta, scoate in evidenta cele mai mari daruri ale unei persoane.Fii un exemplu viu, insufletit, al celui mai inalt Adevar care salasluieste in tine.


Vorbeste despre tine cu smerenie, ca nu cumva cel mai inalt adevar al tau sa fie interpretat in mod gresit, ca o laudarosenie.


Vorbeste bland, ca nu cumva sa se creada ca incerci doar sa captezi atentia.

Vorbeste cu bunatate, pentru ca toti sa poata cunoaste dragostea.

Vorbeste deschis, ca nu cumva sa se creada ca ai ceva de ascuns.

Vorbeste sincer, ca sa nu fii inteles gresit.

Vorbeste adesea, astfel incat cuvantul tau sa nu fie uitat.

Vorbeste cu respect, ca nimeni să nu fie jignit.

Vorbeste cu dragoste, astfel incat fiecare silaba sa vindece.Fa din viata ta un dar! Aminteste-ti mereu că tu esti darul! Fii un dar pentru oricine care-ti intră in viata si pentru oricine in a carui viata intri. Fii atent: sa nu intri în viata altuia, daca nu poti sa fii un dar. (Tu poti fi intotdeauna un dar, pentru ca intotdeauna esti un dar - desi uneori nu iti dai voie să stii acest lucru).


Cand cineva intra pe neasteptate in viata ta, afla ce dar trebuie sa primeasca acea persoana de la tine. De ce altceva crezi ca vine cineva la tine? Fiecare persoana care a venit vreodata la tine a venit sa primeasca un dar.


Primindu-l, el iti dă tie un dar – darul de a trai experienta si implinirea lui Cine Esti.

Cand vezi acest adevar simplu, cand il întelegi, vezi cel mai mare adevar dintre toate!"

marți, 19 iulie 2011

Vă armonizează viaţa - BioHarmonex


Organismul poate fi considerat un „ciclu autoreglant”, care funcţionează fără încetare. Acesta execută încontinuu autocorectări pentru a-şi menţine echilibrul ideal, necesare din cauza modificărilor constante ale circumstanţelor interne şi externe. Această adaptabilitate, cu ajutorul căreia ne asigurăm stabilitatea biologică relativă, este numită homeostazie.
Modificările constante pot fi ilustrate de faptul că aproximativ 7.000 de reacţii chimice au loc în celulele noastre în fiecare secundă. Aceste reacţii chimice sunt coordonate prin intermediul comunicării electromagnetice, sub formă de unde.

Informaţia poate lua diferite forme în celule – electrică, magnetică, electromagnetică, mecani­că, iar acestea se pot transforma una în cealaltă. Biorezonanţa este un proces bazat pe feedback-ul câmpului electromagnetic, în cadrul căruia sunt utilizate semnalele electromagnetice ale organismului sau ale anumitor organe.


Procesele metabolice şi activitatea de adap­tare a organismului au loc cu ajutorul agenţilor interni şi externi de reglare. Aşa-numiţii bio­fo­toni din celule sunt depozitaţi de molecula spi­ra­lată a ADN-ului, iar în urma eliberării lor plasma celulară sau celulele adiacente primesc o serie de comenzi, care le reglează astfel func­ţia vitală. Acest proces poate fi influenţat de mai mulţi factori. Printre factorii externi se numără alternarea părţilor zilei sau modificările gravi­taţionale, magnetice sau electromagnetice; un factor intern poate fi chiar înaintarea în vârstă.


Modificările constante ale factorilor nocivi externi şi interni (poluarea mediului, modul de viaţă şi obiceiurile alimentare nesănătoase, pre­cum şi degradarea organismului care însoţeşte înaintarea în viaţă) afectează negativ producţia de energie a corpului. Acest proces începe în jurul vârstei de douăzeci de ani, iar pe la vârsta de 40 de ani producţia energetică scade la apro­xi­mativ 80%. Scăderea energetică are ca rezul­tat un echilibru biologic din ce în ce mai precar, iar organismul trebuie să lucreze din ce în ce mai mult pentru a-l menţine. Autoreglarea or­ga­nismului este limitată de depozitele noastre de energie care, odată cu înaintarea în vârstă, scad tot mai mult. Dacă această „abilitate de performanţă fizică” scade, iar corpul slăbit nu poate satisface nevoile energetice, o serie de procese pot fi afectate negativ, iar riscul de boli poate creşte.


Scopul biorezonanţei este să optimizeze comunicarea între celule, între organe, şi, în consecinţă, să îmbunătăţească procesele meta­bolice. Tratamentul prin biorezonanţă acţio­nea­ză benefic asupra proceselor vitale şi poate avea un efect pozitiv asupra furnizării cu energie a organismului, armonizând şi reîmprospătând întregul corp.
BioHarmonex este un aparat de biorezonanţă conceput pentru uz casnic, capabil să producă un câmp magnetic pulsatil de frecvenţă joasă şi intensitate scăzută, care poate influenţa benefic biocomunicarea celulelor şi ţesuturilor. Suntem mândri să vă prezentăm aparatul BH-3, de ultimă generaţie, care este acum disponibil şi în ţara noastră.
BioHarmonex BH3, de nouă generaţie, pe lângă calitatea excelentă, este prevăzut cu o serie de inovaţii. Nu doar că este mult mai uşor de folosit, dar are şi un exterior mult mai „serios” şi, în plus, are încă 5 programe suplimentare.


Am completat cele 20 de programe binecunoscute ale dispozitivului BioHarmonex cu încă 5 programe deosebite.

Menstruaţie
Conform anumitor concepte spirituale, există o legătură evidentă între fazele lunii şi ciclul menstrual al femeii, de 28 de zile, care, practic, determină „natura” feminină. Vibraţiile emise de acest program acţionează direct asupra ciclului menstrual. Se recomandă şi ca program suplimentar la programele Hormoni, Piele, Detoxificare şi Bioritm.

Prostată
Un program recomandat bărbaţilor, în special celor adulţi şi de vârsta a treia. Poate fi combinat cu programele Rinichi, Bioritm şi Întinerire.

Meteoropatie
Unele persoane reacţionează mai puternic la modificările de front atmosferic. Mulţi pot face probabil faţă cu uşurinţă acestor schimbări, însă, în lumea noastră modernă, aceste compor­tamente instinctive preistorice pot reveni în forţă. Acest program poate fi combinat cu programele Durere, Circulaţie şi Bioritm.

Reîncărcare mentală
Acest program se recomandă celor care sunt expuşi unui stres frecvent, pe termen lung şi/sau accentuat, precum şi în situaţiile în care este necesară o acuitate mentală specială (de exemplu în perioada examenelor). Se recoman­dă a fi folosit în special în combinaţie cu programele Nervi, Relaxare, Circulaţie şi Bioritm.

Limfatic
Sistemul limfatic joacă un rol important în sistemul imunitar al organismului. Celulele sale sunt prezente peste tot în organism, unde pot întâlni substanţe străine. Vibraţiile acestui program acţionează asupra sistemului limfatic. Se recomandă a fi folosit în combinaţie cu pro­gra­mele Imunitar, Circulaţie şi Detoxifiere.

Caracteristici ale aparatului:


•Programe cu trei faze ajustabile de intensitate.
•Portabil, butoane uşor de manevrat, de mici dimensiuni.
•Formă modernă, ecran LCD color.
•Meniu cu 20 de limbi.
•Baterii AAA ce pot fi înlocuite cu uşurinţă de utilizator.

Acest aparat portabil poate fi folosit uşor la locul de muncă sau în timpul călătoriilor.

Atenţie
Persoanelor cu regulatori de ritm cardiac, aparate auditive şi alte dispoyitive terapeutice trebuie să ceară sfatul medicului înainte de a începe utilizarea aparatului !

Pret depozit: 2695 lei

Pentru comenzi: tel: 0724993211

email: panaitmariana@yahoo.com