miercuri, 2 martie 2011

Obstacolele mentale în calea meditaţiei - Marc de Smedt


Mânia: care vine din ataşamentul sau din dorinţa, frustrare, din meschi- năria deranjata, din râvnire, din teamă, din gelozie; atunci nu mai eşti stăpân pe tine, ci devii pradă mâniei. Resentimentele, ura, furia, iritarea sunt alte forme ale ei şi dovedesc slăbiciune interioară. Maeştrii hinduşi spun că acela care a reuşit să-şi stăpânească mânia a parcurs jumătate din drumul către eliberare. Nu e vorba să cădem îmr-o blândeţe suavă, ci să ştim să rămânem, în toate împrejurările, stăpâni pe noi, detaşaţi si indulgenţi şi să nu ne risipim energia si timpul. Aceasta nu exclude luciditatea şi severitatea,dacă sunt necesare.
Defăimarea: care dovedeşte un spirit si o inimă obtuze si face multe victime, răspândind o otravă corupătoare, ce-1 tulbură pe celălalt. Duplici- tatea, viclenia, subterfugiul, perversitatea, gelozia, ignoranţa alcătuiesc tristul cortegiu al clevetirii. Pentru ce îl criticăm ori îl calomniem pe cineva care nu este de faţă, dacă nu din laşitate şi, să spunem cuvântul, din răutate?
Pesimismul: niciodată să nu te laşi pradă mohorelii, gândurilor negre, depresiunilor care fac să revină la suprafaţa mentalului vechile amintiri sub-conştiente. Asta nu slujeşte la nimic. Să reacţionezi, să practici exerciţii fizice, sa te scuturi, să ieşi, să schimbi aerul,să te străduieşti, să vezi latura pozitiva a vieţii. Aspectul negativ există în toate; trebuie să lupţi împotriva lui.
Indoiala: există sau nu Dumnezeu? Sunt oare bun sau rău? Nimic nu progresează în viaţă etc. Hotărârea în fiecare gest cotidian, în fiecare acţiune este esenţială. Ceea ce nu exclude, ba dimpotrivă, reflecţia, care nu înseamnă indoială, ci cântărirea elementelor, îndoiala creează neliniştea mentală ce blochează orice progres, în indiferent care domeniu.
Gândurile rele: în timpul meditaţiilor apar toate fantasmele noastre impure. Ce vrea să zică „impur"? Ceea ce se leagă de egoism, de distrugere şi totodată de situaţii care nu există şi care am dori să existe. Să ni le imaginăm este inutil şi nu rezolvă nimic. Meditaţia sporeşte prezenţa acestui aspect al spiritului nostru care este vagabond, agitat, obsedat de sex, lacom de onoruri, de consideraţie, de bani, de o viaţă la care nu poţi ajunge niciodată în realitate şi care ar trebui să-ţi aducă mulţumirea ideală, lâna de aur. Iluzii...
Visurile: să te ataşezi de visurile cu ochii deschişi si de visele nocturne este de asemenea inutil; înţelege că nu sunt decât imagini, purtătoare de semnificaţie dar efemere, într-o oglindă goală. Teama — teamă faţă de ce? Faţă de tine în primul rând. Eul îşi creează obiectele propriei frici, apoi cade in angoasa si timiditatea anihilante. La ce slujeşte să-ţi fie teamă? La nimic. Asta nu va schimba o iotă în desfăşurarea evenimentelor. Adeptul meditaţiei trebuie să fie, ca toţi înţelepţii, un vindecător al devenirii fiinţei, dezvoltând Curajul şi viziunea clară asupra situaţiilor. O respiraţie bună este de ajuns pentru a face să dispară teama aceasta, acest blocaj. Pentru a ne convinge, e suficient să încercăm mai multe respiraţii adânci îndată ce apare angoasa.
Forţa vechilor impregnări: Swami Sivananda spune: „Când aspirantul îşi impune o severă disciplină spirituală, când face o intensă sadha, în vederea eliminării vechilor Impresii subconştiente (samskare), acestea se străduiesc să supravieţuiască şi atacă de două ori mai puternic. Ele capătă formă şi se rostogolesc peste dânsul ca nişte blocuri de piatră. Vechile samskâre de ură, inamiciţie, gelozie, sentimentele de ruşine, de lipsă a respectului omenesc, a cinstei, de frică etc. îl afectează în forme grave; ele se actualizează imediat ce li se prezintă ocazia. Aspirantul să nu se descurajeze- cu timpul, îşi vor pierde puterea şi în cele din urmă vor muri."
Natura inferioarei: sau ataşamentul faţă de Ego. Vrei să te schimbi, să evoluezi sau oare să întăreşti ceea ce W. Reich numea „armura caractenală . Amintirea: ziua de ieri a fost ieri. O experienţă printre multe altele. Asta tot în timpul meditaţiei, amintirile alcătuiesc impresii mentale parazite.
Iluzia: să crezi că eşti una sau alta... Să ai impresia că deţii adevărul, singurul valabil. Să nu vezi decât aspectele lucrurilor, decât evenimentele. Să fi legat de „al meu", de „mie". Totul e hărăzit să treacă, să dispară. Să iubeşti da, dar pentru altul, nu pentru tine însuţi.
Alte obstacole: lenea, indolenţa, boala (care aproape întotdeauna este o reacţie psihosomatică) ,inerţia ,instabilitatea ,lipsa stăpânirii simţunlor,reaua-voinţă, descurajarea , intoleranţa , prejudecăţile , dispreţul faţă de ceea ce nu vine de la tine.
Swami Sivananda adaugă şi că:
ambiţia si dorinţa;
orgoliul moral şi intelectual;
numele şi reputaţia;
viziunile;
dorinţa de a realiza puteri supranormale;
 ipocrizia religioasă;
mentalul în stare de aţipeală sau exaltare fac parte dintre cele mai mari obstacole pe calea meditaţiei corecte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu