marți, 27 martie 2012

A DOUA NAŞTERE – DE OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV


Pregătiţi legătura care trebuie să ne unească de Fraternitatea Albă Universală. Contează prea puţin că această Fraternitate există în planul fizic şi că aceia care îi aparţin se reunesc des, deoarece în lumea invizibilă Fraternitatea Albă există de milenii şi de ea trebuie să fim legaţi.
Este foarte grav pentru noi să fim rupţi de Fraternitatea Albă, fiindcă nu vom mai primi curentul forţelor pure şi luminoase, iar când aceşti curenţi nu mai coboară, fiinţele inferioare încep să ne invadeze şi produc în noi tot felul de fermenţi şi mirosuri de nesuportat. Dacă ne închidem în faţa curenţilor care vin din înalt, permitem stagnarea multor materii care vin de jos şi ne otrăvesc.
Toată nefericirea noastră se datorează prezenţei fiinţelor inferioare care ne locuiesc, pentru că niciun curent nu mai coboară zilnic în noi să le alunge. Pentru a scăpa de ele, nu există alt mijloc decât să intrăm în legătură cu fiinţele lumii subtile, să ne deschidem inima, intelectul, sufletul, spiritul, pentru ca binecuvântările din înalt să coboare în noi, să ne purifice, să ne hrănească şi să ne salveze de entităţile răufăcătoare.
Când curentul care vine din înalt este foarte puternic, creaturile inferioare nu pot înainta împotriva lui, ele sunt alungate.
Dacă aceste creaturi reuşesc să se instaleze în noi, înseamnă că în realitate curentul care vine din înalt nu este suficient de puternic, ne-am arătat orgolioşi, temători, anarhici, nu am vrut să ne legăm de curenţii Fraternităţii Albe Universale numită şi Loja Albă, al cărui cap este Hristos.
Eu nu mă grăbesc să ofer Fraternităţii o existenţă materială, fiindcă înainte de a exista material, Fraternitatea trebuie să existe mai întâi în sufletele şi spiritele noastre, numai aşa se va realiza neapărat într-o bună zi în plan fizic.
O adevărată Fraternitate nu se poate forma decât prin elanul spontan al sufletelor şi spiritelor care se unesc. De aceea eu nu ţin să vă reuniţi imediat. Aştept clipa în care îmi veţi exprima voi, în mod spontan, dorinţa de a învăţa mai mult. Totul trebuie pregătit încet. Trebuie să începem prin a crea un lanţ viu. Cu cât daţi, cu atât mai mult primiţi. Reţineţi că mai presus de toate este să menţinem legătura cu marile fiinţe, pentru ca acest curent care vine din înalt să ne străbată, să ne purifice, să ne lumineze.
Teama, egoismul, orgoliul, neîncrederea, pasiunile taie acest lanţ ce ne leagă de lumea superioară şi deschid uşa în noi tuturor creaturilor malefice de care nimeni nu ne poate salva. Numai iubirea, înţelepciunea şi adevărul ne pot elibera de sufletele inferioare.
Secretul vieţii se găseşte în mulţumire, în umilinţă, în rugăciune, în legătura cu marile fiinţe. Desigur, aceasta nu interesează pe mulţi oameni, ei sunt ocupaţi cu probleme ce le consideră mai importante.
Ceea ce este nou în Învăţământul nostru nu este filosofia, fiindcă marile adevăruri ce le prezintă sunt deja cunoscute de mii de ani. Noutatea constă în metodele ce le preconizează, metode adaptate epocii noastre şi care trebuie să contribuie la dezvoltarea tuturor calităţilor divine din om.
Cel care cunoaşte cu adevărat sensul vieţii nu poate fi nefericit, exceptând necazurile altora, iar bucuria sa interioară se îndreaptă spre ei şi el ia pe umerii săi povara lor.
Adevăraţii Iniţiaţi nu suferă niciodată pentru nişte motive personale, ei suferă pentru alţii.
Cel care crede că poate cunoaşte sensul vieţii şi se simte totuşi nefericit, descurajat, deprimat, dezgustat, se înşală în realitate, el nu ştie nimic sau posedă o cunoaştere incompletă şi teoretică. Înţelegerea sensului vieţii este o senzaţie interioară intraductibilă, inexplicabilă. Oamenii rămân în exteriorul sensului vieţii numai fiindcă nu aplică marile adevăruri în existenţa lor.
Acum, când ştiţi că există această ierarhie vie a fiinţelor, legaţi-vă de ea prin gândurile, sentimentele şi faptele voastre. Legaţi-vă de lanţul viu al Fraternităţii Albe Universale şi, de la un nivel la altul, veţi ajunge într-o bună zi până în vârf.
Fie ca lumina şi pacea să vă însoţească!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu