joi, 19 septembrie 2013

Echilibrarea chakrelor si a aurei

http://reikiusuisitibetan.blogspot.ro/2013/09/echilibrarea-chakrelor-si-aurei.html

duminică, 15 septembrie 2013

Thrive-subtitrat in romana.avi

THRIVE este un documentar neconvenţional care ridică vălul asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat în lumea noastră, face legatura, mai clar decât în alte locuri, între fizică, cosmologie, geometrie sacră, teoria evoluţiei.

vineri, 13 septembrie 2013“Nu te teme turmă mică ………..
Unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu acolo sunt Eu în mijlocul lor.
Iată Eu sunt cu voi sunt – Trup și Sânge – în toate zilele până la sfârșitul veacului. Dar fericiți cei cu inima curată.
Deci căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da vouă. Nu fiți cu spinii grijilor în inima. Ci Dă-Mi Mie inima ta.
Daca vrea cineva să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, în fiecare zi și să-Mi urmeze Mie.
Așadar, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, ba încă și de viața sa, nu poate să fie ucenicul Meu.
În lume necazuri veți avea, din pricina Mea, căci vă vor ocări și vă vor prigoni pe voi, și mințind, vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră.
Iar când vor începe să fie toate acestea, prindeți suflet și ridicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră s-a apropiat.
Îndrăzniți deci, Eu am biruit lumea.
Iată stau la ușa ta și bat……. “

Cuvinte scrise în Evanghelia de pe icoana împărătească a Mântuitorului Hristos - mesaj și testament al Părintelui Arsenie Boca.

STOP the 'euthanasia' policy for stray animals in Romania!

http://www.change.org/petitions/e-u-parliament-vp-animal-welfare-intergroup-european-comunity-stop-the-euthanasia-policy-for-stray-animals-in-romania#


Rugăciunea Sfântului Ciprian împotriva vrăjilor, farmecelor, blestemelor, descântecelor, deochiului.
“Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti, Împaratul împaraţiilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie.
Tu cel care locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi, revarsă ploaia la bună vreme peste tot pamântul şi fă-l să dea roadele lui, copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor, femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecului, acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti.
Şi dezleagă pe robuI Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.
Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul parinţilor noştri, toată lucrarea satanei, Tu cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea PreaSfântului Tău nume.
Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul, şi dezleagă pe robul Tău (numele), de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare sau cu fier sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necuraţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în clipa aceasta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfarmă şi distruge acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele), păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.
Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii Tale toate puterile potrivnice.
Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele).
Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul robul Tău cu toţi ai casei mele şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toata boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşelile, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.”