miercuri, 23 noiembrie 2011

codul lui oreste - 12 nov. "Casatoria in cele trei religii monoteiste" invitat : Nicolae V. Dura (prof.dr.Honoris Causa in Teologie si Drept)

joi, 17 noiembrie 2011

Visul, o realitate alternativă accesibilă oamenilorCODRIN STEFANESCUANCA BOALCADRAGOS DUMITRIU

ANCA BOALCAORESTE SCARLAT TEODORESCU

LITANIE CĂTRE DUHUL SFÂNT-SCRISĂ DE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1910-1989)


SLAVĂ TATĂLUI ŞI FIULUI ŞI SFÂNTULUI DUH, PRECUM ERA LA ÎNCEPUT, ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE, DUHULE SFINTE !DUHULE SFINTE -COBOARĂ DE PE TRONUL MĂRIRII TALE ŞI RIDICĂ-ŢI UNCORT ÎN INIMA SLUJITORULUI TĂU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE PURCEZI DE LA TATĂL , ŞI DE LA FIUL , ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC PERMANENT ÎN PREZENŢA LUI D-ZEU, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE PURCEZI DE LA TATĂL ŞI DE LA FIUL , ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC DUPĂ VOIA CELUI PREA ÎNALT, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE LOCUIEŞTI ÎN INIMA FIULUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TE CUNOSC ŞI SĂ TE IUBESC, SLAVĂ ŢIE DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE -CARE TE ÎNGRIJEŞTI DE SLAVA TATĂLUI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN DĂRUIRE FAŢĂ DE D-ZEU. ŞI ÎN DEPLINĂ ÎNCREDERE ÎN EL, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- SIMBOLIZAT PRIN LIMBILE DE FOC, APRINDE ŞI ÎN INIMA MEA FOCUL IUBIRII TALE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- PORUMBEL TAINIC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG SFÂNTA SCRIPTURĂ, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE NU AI NICI O ÎNFĂŢIŞARE ŞI NICI NUME, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ ROG BINE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- CARE VORBEŞTI PRIN GURA PROFEŢILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎN PACEA SUFLETULUI ŞI ECHILIBRUL SPIRITULUI, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- FOC ARZĂTOR DE IUBIRE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC ÎNŢELEPT ŞI RĂBDĂTOR, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DĂTĂTORUL TUTUROR DARURILOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRAIESC ÎN SMERENIE ŞI MODESTIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERIE ABUNDENTĂ DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ÎNŢELEG VALOAREA SUFERINŢELOR, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERNIC NEMĂRGINIT DE HAR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ FOLOSESC CORECT TIMPUL PREŢIOS, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- VISTIERNIC DE HAR INEPUIZABIL, FEREŞTE-MĂ DE LIPSA DE IUBIRE ŞI DE MÂNDRIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- A CARUI BOGATIE NU O POATE APRECIA NIMENI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ ALUNG IMAGINILE ŞI GÂNDURILE INUTILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE -DĂTĂTORUL MULTOR DARURI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ EVIT ACTIVITĂŢILE ŞI VORBELE INUTILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DIN A CARUI PLINĂTATE AM LUAT NOI TOŢI, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ POT SĂ TAC ŞI SĂ VORBESC LA TIMPUL POTRIVIT, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-IUBIRE VEŞNICĂ, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ DAU CELORLALŢI UN EXEMPLU BUN, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-BUNĂTATE VEŞNICĂ, DĂ-MI PERSEVERENŢA ÎN BINE PÂNĂ LA SFÂRŞIT, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- DASCĂL BUN, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ MĂ PORT CORECT CU OAMENII, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- PRIETEN DRAG AL SUFLETELOR, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ NU JUDEC PE NIMENI ŞI SĂ NU-MI AMINTESC RĂUL FĂCUT MIE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- LUMINĂ CARE FERICEŞTI SUFLETELE, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ VĂD NEVOILE ALTORA ŞI SĂ NU OMIT FAPTELE BUNE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE- LUMINA VEŞNICĂ, AJUTĂ-MĂ SĂ-MI VĂD GREŞELILE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE ÎNFĂPTUIEŞTI MINUNI ÎN SUFLETE, CONDU-MĂ PRIN VIGILENŢĂ LA PERFECŢIUNE , SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-ÎN FAŢA CĂRUIA NIMIC NU ESTE ASCUNS, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ SCAP DE URMĂRI DIABOLICE, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE CUNOŞTI VIITORUL UNIVERSULUI, TE ROG AJUTA-MĂ SĂ SCAP DE SUPUNEREA FAŢĂ DE TRUP ŞI DE DIAVOL, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CARE CUNOŞTI VIITORUL MEU, ÎNCREDINŢEZ OCROTIRII TALE FAMILIA MEA, PRIETENII ŞI PE TOŢI OAMENII, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIE.
DUHULE SFINTE-CU AJUTORUL TĂU DUMNEZEIESC, ÎNVAŢĂ-MĂ SĂ TRĂIESC SPRE SLAVA ŞI LAUDA LUI D-ZEU, SPRE BINELE SUFLETELOR ŞI BUCURIA MAICII DOMNULUI, CA SĂ POT MURI CA SLUGĂ ALEASĂ, SLAVĂ ŢIE, DUMNEZEULE, DUHULE SFINTE, SLAVĂ ŢIEPROMISIUNILE TATĂLUI NOSTRU CERESC PENTRU TOŢI CEI CARE VOR SPUNE ACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE, MĂCAR DE 3 ORI PE SĂPTĂMÂNĂ:TE VOI SMULGE DIN MÂNA DUŞMANILOR TĂIVOI ÎNDEPĂRTA OBSTACOLELE CARE TE ÎMPIEDICĂ ÎN DRUMUL TĂU SPRE PERFECŢIUNEÎŢI VOI MAI DA UN ÎNGER, CARE PRIN INSPIRAŢII TE VA FERI DE ADEMENIRILE PĂCATULUIVEI PERSISTA PE DRUMUL VIRTUŢII, ÎŢI VOI ÎNTĂRI CREDINŢA, SPERANŢA ŞI IUBIREATE VOI ELIBERA DE GRIJILE MATERIALE, FAMILIA TA VA TRĂI ÎN PACE ŞI IUBIRE RECIPROCĂCINE DOREŞTE SĂ-ŞI AJUTE APROAPELE, VA TREBUI SĂ RECITE ACEASTĂ LITANIE SFÂNTĂ, MĂCAR 6 LUNI ZILNIC. ITI VEI RECUNOAŞTE SLĂBICIUNILEPROMISIUNILE DUHULUI NOSTRU CEL SFÂNTACEASTĂ SFÂNTĂ LITANIE SE VA RĂSPÂNDI.CINE O VA OFERI DIN MILOSTENIE MAI DEPARTE , VA AVEA PARTE DE

RUGĂCIUNEA CELORLALŢI. HARURILE OBŢINUTE SE POT TRANSMITE ALTORA, DAR

ACEST LUCRU TREBUIE SPUS DUHULUI SFÂNT. AMIN !

marți, 15 noiembrie 2011

360 grade b1tv - 29 oct.

360 grade b1tv - 5 nov.

Zodiacul, cheie a omului şi a universului”, de Omraam Mikhael Aivanhov


Pentru discipol, adevărata lucrare alchimică înseamnă să dezvolte seminţele ascunse în el însuşi, întocmai cum forţele naturii fac să crească germenii în sol, mai ales că fiecare semn zodiacal are un aspect pozitiv şi unul negativ.

Discipolul trebuie să lupte împotriva fiecărui aspect negativ, cultivând în el însuşi aspectele pozitive. Trebuie să se lupte cu Berbecul lui Marte (sălbăticie, cruzime) şi să hrănească în el dorinţa de a face sacrificiile necesare germinării.Trebuie să învingă materialismul şi senzualitatea Taurului, dobândind răbdarea, tenacitatea şi forţa acestuia.

Să lupte împotriva tendinţelor nocive ale Gemenilor, a intelectului gata să înşele, să critice, să calomnieze, dar să fie oricând gata să înfăptuiască îndemnurile iubirii şi ale înţelepciunii.

Să ţină în frâu emotivitatea, imaginaţia şi dezordinea Racului dar să devină sensibil la curenţii spirituali, să dorească să-şi făurească viaţa şi să-şi purifice toate puterile ce îi sunt date.

Să învingă mândria şi orgoliul Leului, dar să dezvolte nobleţea, măreţia şi dreptatea acestuia.

Să învingă îngustimea spirituală şi avariţia Fecioarei, dar să înveţe gustul ei pentru ordine şi metodă.

Să învingă lenea şi nehotărârea Balanţei, dar să dezvolte armonia şi frumosul acestui semn.

Să învingă gelozia şi pasiunile sexuale ale Scorpionului, dar să fie gata în orice clipă să moară pentru orice este inferior, aşa cum spunea Iisus: ,,dacă nu muriţi, nu veţi trăi”.

Să se lupte cu instinctul de revoltă şi instabilitatea Săgetătorului, dar să fie capabil să se înalţe până la Dumnezeu, să aibă o gândire solidă.

Să învingă orgoliul, duritatea şi intransigenţa Capricornului, pentru a atinge prin meditaţie şi contemplare cele mai înalte culmi ale spiritualităţii.

Să învingă individualismul şi nevoia de scandal şi revoltă a Vărsătorului pentru a se topi în imensa comunitate a fraternităţii universale, în viaţa cosmică.

Să scape de negura şi temniţele interioare ale Peştilor, dar să înveţe abnegaţia, renunţarea şi sacrificiul.

În felul acesta lucrarea discipolului constă în parcurgerea tuturor semnelor, în lupta sa interioară împotriva tuturor acelor duşmani. Când aceste lucrări vor fi încheiate, când discipolul va fi dobândit cele 12 virtuţi, el va deveni asemenea lui Hercule, un semizeu.

Trebuie să ne străduim neîncetat pentru a ne perfecţiona. Şi chiar dacă nu izbutim, măcar vom avea o justificare în faţa Cerului, care nu ne va acuza niciodată că nu am reuşit, strădania contează, şi ea depinde de noi. Când Cerul va vedea că noi facem încontinuu eforturi, se va lua, acolo sus, hotărârea să ni se dea tot ce ne rugăm, iar bucuria, lumina, frumuseţea şi libertatea se vor revărsa asupra noastră.

Darurile vor fi alese în funcţie de cel care le cere, ţinând cont de caracterul său, structura şi afinităţile sale, de lucrarea pe care a depus-o şi de ceea ce îi este necesar pentru a evolua.

codul lui oreste - 5 nov. invitat: Larry Watts (istoric)